original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr na bioodpad
(u lihovaru)
Středa 16:00-18:00
Neděle 16:00-18:00

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 19/2016

Pozvánka č. 19/2016 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 2. května 2016, od 18.30 hod.v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

 

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Žádosti o odkoupení částí pozemku 333/2 (1.000 m2) a 1067 (30 m2) v k.ú. Štěkeň a část parcely 333/15 (340 m2) v k.ú. Štěkeň
 3. Prodej pozemku 29/7 o výměře 11 m2 v k.ú. Štěkeň
 4. Výběrové řízení na zakázku – Obnova a údržba sídelní zeleně – náves Vítkov
 5. Parkování autovraků a nákladních aut na veřejném prostranství a komunikacích
 6. Různé – informace k čp 4, vnitřní směrnice PO ZŠ a MŠ, informace o dotacích, rozpočtové opatření č. 4/2016 apod.

Vyvěšeno: 25.4.2016 (PDF)

Usnesení č. 18/2016

USNESENÍ č. 18/2016 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň dne 30. března 2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 5.4.2016 (PDF)

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr prodat pozemek 1129/7 v k.ú. Štěkeň o výměře cca 11 m2. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 4.4.2016 (PDF)

Přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v tomto termínu:

 

Dne 26.04.2016 od 08:00 do 15:00

Vypnutá oblast: Štěkeň ulice Zahradní spojovací od trafostanice u rybníčku Močidlo směr k ZD (výstavba nových RD)

Vyvěšeno: 23.3.2016 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 18/2016

Pozvánka č. 18 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 30. března 2016 (středa), od 18.30 hod.v zasedací síni Úřadu městyse Štěkeň.

 

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Závěrečný účet Městyse Štěkeň a PO ZŠ a MŠ Štěkeň
 3. Účetní závěrka Městyse Štěkeň a PO ZŠ a MŠ Štěkeň
 4. Přijetí daru pro PO ZŠ a MŠ Štěkeň (10 tis.Kč)
 5. Poskytnutí daru–dle rozpočtu TJ Otavan Štěkeň (80 tis. Kč) a České Provincii CJ (15 tis. Kč)
 6. Cena vodného na r. 2016
 7. Věcné břemeno E-ON u čp. 4 – kabel NN + smlouva o smlouvě budoucí (Slatina)
 8. Smlouva na zajištění uložení bioodpadu
 9. Prodej pozemku na garáž
 10. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na rekonstrukci WC v ZŠ
 11. Různé – pacht pozemku Lhota, návrh směny pozemků s OÚ Přešťovice, změny odměňování zastupitelů, požadavky na změny územního plánu, rozpočtové opatření č. 2 a 3 apd.

Vyvěšeno: 22.3.2016 (PDF)

Hlášení rozhlasu


18. 4. 2016 - Zimní svoz popelnic (svoz každý čtvrtek) platí do konce dubna. Od května platí 14ti denní svoz, tzn. ve čtvrtek každý sudý týden.


23. 3. 2016 - Od 30. března bude znovu otevřen sběrný dvůr v areálu Ohrada u lihovaru na bioodpad (větve,tráva). Provozní doba sběrného dvora: středa a neděle od 16.00 do 18.00


21. 12. 2015 - Svoz popelnic bude 24.12. a 31.12. v časných ranních hodinách. Proto žádáme občany, aby si připravili popelnice již ve středu večer.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky