original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 25/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 23. ledna 2017, od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

 

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Zadání výběrového řízení na výstavbu řadových domů a výběr adminisrátora na výběrové řízení
  3. pacht pozemku p.č. 157/2 v k.ú. Štěkeň o výměře 120 m3
  4. prodej pozemku p.č. 1139 o výměře 97 m2 v k.ú. Štěkeň
  5. Různé – výsledky inventarizací, věcné břemeno smlouva o smlouvě budoucí – E-ON, apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Štěkeň si Vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná v sobotu 28. ledna 2017 od 20:00 v Kulturním domě v Nových Kestřanech. K tanci a poslechu hraje skupina Scéna. Vstupné 100 Kč.

 

Odvoz ze Štěkně je zajištěn svozovým autobusem s odjezdem v 19:30 od pošty.

NOVOROČNÍ KONCERT NA ZÁMKU

Dne 7. ledna 2017 od 17.00 hodin v Losyho sále na zámku ve Štěkni vystoupí ADAMUS ENSEMBLE.

1. Silvestrovský výšlap na Brdo

31.12.2016 se konal první ročník akce „Silvestrovský výšlap na Brdo“, který organizačně zajistila obec spolu se štěkeňskými hasiči. Na přípravě a zdárném průběhu akce se podílelo 17 dobrovolníků, pro které byla největší odměnou velká účast a kladná odezva od všech zúčastněných. Po trasách od 1,5km do 3,5 km přišlo na kótu 508 metrů nad mořem více než 200 lidí. Po mnoha zamlžených dnech se konečně objevilo sluníčko a svítilo celý den všem zúčastněným na cestu, lemovanou krásně ojíněnými stromy. Kdo vyrazil, opravdu neprohloupil. Nahoře na návštěvníky čekalo pohoštění, oheň a přátelská atmosféra. Všichni, včetně organizátorů, si to moc užili.

Pro velký úspěch bude pokračovat akce i v dalších letech.…celý článek

Usnesení č. 24/2016

Usnesení č. 24/2016 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 19. 12. 2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

 

 

Vyvěšeno: 28.12.2016 (PDF)

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr

 

 

propachtovat část pozemku 157/2 o rozloze 120 m2 v k.ú.Štěkeň

Záměrem městyse je výše uvedený pozemek propachtovat a proto bude podle zákona o obcích tato nabídka zveřejněna po dobu 15ti dnů, aby se občané mohli vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své námitky.

Vyvěšeno: 23.12.2016

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr

 

 

prodat  pozemek 1139 v k.ú. Štěkeň o výměře cca 97 m2

Záměrem městyse je výše uvedený pozemek prodat a proto bude podle zákona o obcích tato nabídka zveřejněna po dobu 15ti dnů, aby se občané mohli vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své námitky.

Vyvěšeno: 23.12.2016

1. Silvestrovský výšlap na Brdo

Městys Štěkeň a Sbor dobrovolných hasičů ve Štěkni Vás zvou na 1. ročník Silvestrovského výšlapu na Brdo. Přijďte společně s rodinou, přáteli i známými a hlavně dobrou náladou. Občerstvení zajištěno – teplé nápoje (alko i ne-alko, čaj zdarma), možnost opečení si zajištěných špekáčků. Prvních 200 účastníků výšlapu obdrží …celý článek

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základní a mateřské školy zřízených obcí a části školského obvodu základní a mateřské školy zřízené obcí. Více informací v odkazu…

 

Vyvěšeno dne: 19.12.2016 (PDF)

Hlášení rozhlasu


10. 12. 2016 - Pro nemoc se mění datum vánočního koncertu a to na 17. 12. od 17.00 v Losyho sále na zámku.


23. 11. 2016- Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili stočné, aby tak neprodleně učinili.


22. 11. 2016 - Od 1.12.2016 dojde ke změně provozu sběrného dvora na komunální nadrozměrný odpad (kontejnery u obec.úřadu ve Štěkni a u KD v Nových Kestřanech). Dojde také k přemístění sběrného dvora do areálu Ohrada u lihovaru. Tím vznikne společný sběrný dvůr na komunální odpad a bioodpad. Provozní doba SD bude na zkušební období PO, ST, NE – od 14.00 do 17.00 hod. Více informací...


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

Nejnovější příspěvky