original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr na bioodpad
(u lihovaru)
Středa 15:00-17:00
Neděle 16:00-18:00

Usnesení č. 16/2016

Usnesení č. 16/2016 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 1. února 2016 od 18.30 hod. V zasedací síni Úřadu městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

 

Vyvěšeno: 5.2.2016 (PDF)

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr prodat část pozemku 180/1 v k.ú. Štěkeň o výměře cca 30 m2.

Záměrem městyse je výše uvedený pozemek prodat a proto bude podle zákona o obcích  tato  nabídka  zveřejněna  po  dobu  15ti  dnů,  aby se  občané  mohli  vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své námitky.

Vyvěšeno: 2.2.2016 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 16/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 1. února 2016 od 18:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

 

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého
  zastupitelstva
 2. Schválení inventarizací a likvidačních protokolů
 3. Schválení změny Vnitřní směrnice č. 12 o postupu zadávání veřejných zakázek
 4. Projednání nabídky na odkoupení akcií ROS a.s. od města Blatné
 5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s. ­ věcné břemeno
 6. Stanovisko k podání žádosti o dotaci z JčK (90%) na DA pro hasiče
 7. Projednání možných variant přenesení kompetencí na odbor dopravy MěÚ Strakonice po
  změně zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 8. Různé – nové informace ke stavebním úpravám čp.4, příprava obecního plesu atd.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Štěkeň a k.ú. Vítkov u Štěkně

Krajský pozemkový úřad zahájil v katastrálním území Štěkeň a katastrálním území Vítkov u Štěkně řízení o komplexních pozemkových úpravách. Zástupci zpracovatele návrhu pozemkových úprav mohou dle zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 19.1.2016 (PDF)

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Štěkeň si Vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná v sobotu 30. ledna 2016 od 20:00 v Kulturním domě v Nových Kestřanech.

K tanci a poslechu hraje skupina Scéna. Vstupné 50 Kč.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 14.1.2016 (PDF)

Přímý odkaz na celé oznámení – eagri.cz

Veselé Vánoce a Šťastný nový rok 2016

/web/htdocs1/stekencz/home/www/wp content/uploads/2015/12/20151222 pf 2015

Vážení spoluobčané,
v předvečer Štědrého dne bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zaměstnanců a zastupitelů Městyse Štěkeň šťastné a veselé vánoční svátky, plné pohody, klidu a porozumění. Zároveň Vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2016.

Váš starosta

Hlášení rozhlasu

21. 12. 2015 - Svoz popelnic bude 24.12. a 31.12. v časných ranních hodinách. Proto žádáme občany, aby si připravili popelnice již ve středu večer.


15. 10. 2015- Upozorňujeme občany, pokud nemají zaplacen poplatek za stočné, aby tak učinili do konce října.


7. 10. 2015 - Od 40.týdne, tj.od 1.října se mění četnost svozu popelnic ze čtrnáctidenního na týdenní. Svozový den je stále čtvrtek.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Nejnovější příspěvky