original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
Starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Žehnání koním 2015

„Westernová jízda Štěkeň Vás srdečně zve na V. ročník Žehnání koním. Koná se v sobotu 6. 6. 2015. Průvod Štěkní vyjíždí v 13.30 od ČOV z Buzova, slavnostní zahájení na zámku proběhne od 14.00. Pro diváky je připraven bohatý program i občerstvení.

Tradiční mše pod širým nebem se uskuteční v 15:30.“

Usnesení č. 9/2015

Usnesení č. 9/2015 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 18.5.2015. Více informací v odkazu…

 

Vyvěšeno: 22.5.2015 (PDF)

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Stavebník – Městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČ: 00251895. podal dne 22.4.2015 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu ,,Stavební úpravy objektu č.p. 4 – bytový dům, SO 02 – Parkoviště, ostatní plochy a zpevněné plochy pěší komunikace“ na pozemcích parc.č. 3/1, 1073/2, 1147, 1148 vše v k.ú. Štěkeň, obec Štěkeň. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Jedná se o přestavbu budovy bývalých skladů a parkování techniky na bytový dům a stavbu přilehlého parkoviště. Více informací v přiloženém souboru…

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.5.2015 (PDF)

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr

 

uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu vodovodu

 

Záměrem městyse je výše uvedený dodatek uzavřít na nájem vodovodního řádu Nové Kestřany proto bude podle zákona o obcích tato nabídka zveřejněna po dobu 15ti dnů, aby se občané mohli vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své nabídky.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.5.2015 (PDF)

Dětský den 31. 5. 2015

Městys Štěkeň spolu se Sborem dobrovolných hasičů pořádá dne 31. 5. 2015 „DĚTSKÝ DEN“

Plánovaný program:
8:00 – 12:00 rybářské závody u rybníka Močidlo
od 13:00 zábavný a soutěžní program na fotbalovém hřišti.

Občerstvení pro děti zdarma.

Nadcházející akce

Nejnovější příspěvky