úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 37/2018

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 26. března 2018, od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 19.3.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min.zastupitelstva
 2. Kalkulace ČEVAK – cena vodného na rok 2018
 3. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno
 4. žádost o odprodej části pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Štěkeň
 5. žádost o odprodej části pozemku 1522/2 v k.ú. Vítkov
 6. Různé: sanace krovu u budovy úřadu, zařazení pozemku 333/117 v k.ú. Štěkeň do nového
  ÚP jako st.pozemek, rozpočtové opatření 1., 2., 3/2018, úprava zákona o střetu zájmů, dotace
  na hasičské auto, 700 let výročí městyse a další

Bohumil Bláha v.r. starosta

Usnesení č. 36/2017

Usnesení č. 36/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň ze dne 12. února 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 16.2.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 36/2018

Pozvánka č. 36 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 12. února 2018 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 6.2.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Územní studie Višňovka
 3. Inventarizace za rok 2017 (závěrečná zpráva, likvidační protokoly …)
 4. Žádost Jednoty Volyně o přístavbu stávající prodejny
 5. Oslavy 700 let výročí městyse
 6. Různé – informace o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství, informace o jednání s dopravním inspektorátem, informace o silnici a prodloužení vodovodu, výše odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, dotace z JK na PO, darovací smlouvy dle rozpočtu a další.

Bohumil Bláha v.r. starosta

Vyhláška – I. Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň a místě a datu konání jeho projednání

Více informací v odkazech níže ve formátu PDF ke stažení…

Vyvěšeno: 10.1.2018