úřední deska Archivy • městys štěkeň
original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00
Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

úřední deska

Vyhláška – Společné jednání o návrhu změny č.6 územního plánu obce Štěkeň

Vyhláška – Společné jednání o návrhu změny územního plánu č. 6 obce Štěkeň

 

Vyvěšeno: 5.10.2017

 

Návrh pro společné jednání:

Návrh změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň:

01 – textová část

02 – výkres základního členění území

03 – hlavní výkres

Odůvodnění změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň:

04 – koordinační výkres

05 – výkres širších vztahů

06 – výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 32/2017

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 25. září 2017, od 18.30 hodin v zasedací mstnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 18.9.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu v obci Štěkeň“ – dle výběrového řízení
  3. Schválení věcných břemen firmě E-ON – na parcele 1060/21 v k.ú. Štěkeň, a 1473/2, 1413/77,1410/13,1463/7 v k.ú. Přešťovice (již smlouvy o smlouvě budoucí)
  4. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Usnesení č. 31/2017

Usnesení č. 31/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 4. září 2017 od 18.30 hod. V zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 11.9.2017 (PDF)

Hlášení rozhlasu


27. 4. 2017 - Zimní svoz popelnic končí v 18.týdnu, tedy ve čtvrtek 4.května 2017. Poté následuje letní svoz (1x za 14 dní) začínající 18.května 2017.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce
Nejnovější příspěvky