úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Plánovací setkání – nový územní plán – Štěkeň

Městys Štěkeň a firma PRO-PLANS s.r.o. zve všechny občany Štěkně, Nových Kestřan a Vítkova na plánovací setkání se hotoviteli nového územního plánu obce, které se koná dne 13.dubna 2018 od 17 hodin v sále kulturního domu v Nových Kestřanech.

Územní plán je závazný dokument, který má sloužit především obyvatelům městyse. Z tohoto důvodu je velmi důležité zapojit občany do utváření územního plánu. Na prvním setkání občany projektanti seznámí zcela jednoduchou formou s tím, co to vlastně územní plán je, ing. arch. Dubský Vám nastíní pohled architekta na vývoj obce, její hodnoty a charakter výstavby a v neposlední řadě aktivně zapojíme občany do tvorby územního plánu. V jedné větě se dá říci, budeme hledat odpověď na otázku: Jaká má Štěkeň vlastně být.

Vyvěšeno: 28.3.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 37/2018

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 26. března 2018, od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 19.3.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min.zastupitelstva
 2. Kalkulace ČEVAK – cena vodného na rok 2018
 3. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno
 4. žádost o odprodej části pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Štěkeň
 5. žádost o odprodej části pozemku 1522/2 v k.ú. Vítkov
 6. Různé: sanace krovu u budovy úřadu, zařazení pozemku 333/117 v k.ú. Štěkeň do nového
  ÚP jako st.pozemek, rozpočtové opatření 1., 2., 3/2018, úprava zákona o střetu zájmů, dotace
  na hasičské auto, 700 let výročí městyse a další

Bohumil Bláha v.r. starosta

Usnesení č. 36/2017

Usnesení č. 36/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň ze dne 12. února 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 16.2.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 36/2018

Pozvánka č. 36 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 12. února 2018 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 6.2.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Územní studie Višňovka
 3. Inventarizace za rok 2017 (závěrečná zpráva, likvidační protokoly …)
 4. Žádost Jednoty Volyně o přístavbu stávající prodejny
 5. Oslavy 700 let výročí městyse
 6. Různé – informace o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství, informace o jednání s dopravním inspektorátem, informace o silnici a prodloužení vodovodu, výše odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, dotace z JK na PO, darovací smlouvy dle rozpočtu a další.

Bohumil Bláha v.r. starosta