úřední deska Archivy • městys štěkeň
original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00
Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

úřední deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 27/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat 27. března 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 20.3.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min..zastupitelstva
  2. Projednání výstavby řadových domů (bývalé čp. 4) Štěkeň
  3. Cena vodného na rok 2017 – návrh ČEVaK
  4. Různé – rozpočtové opatření č. 3/2017, informace o obecním internetu, darovací smlouvy dle schváleného rozpočtu apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016. Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 20.3.2017

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016 – Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně
Závěrečný účet za rok 2016 – Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Závěrečný účet za rok 2016 – Přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet za rok 2016 – Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Závěrečný účet za rok 2016 – Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Závěrečný účet za rok 2016 – Daňové příjmy – vybrané položky
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz zisku a ztráty
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Rozvaha
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Příloha
Sociální fond – hospodaření za rok 2016
Monitoring hospodaření obcí
Hodnotící zprávy za rok 2016
Hlavní kniha (předvaha) analytická

Usnesení č. 26/2017

Usnesení č. 26/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 28. 2. 2017 v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 7.3.2017 (PDF)

Výroční zpráva městyse Štěkeň

Výroční zpráva městyse Štěkeň o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016. Více informací v příloze…

Vyvěšeno: 1.3.2017 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 26/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 27. února od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 20.2.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Zpráva komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Novostavba řadových domů v ulici Slatinská, Štěkeň“
  3. Různé – rozpočtové opatření apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Hlášení rozhlasu


10. 3. 2017 - Po zásahu bleskem nefunguje obecní internet. Na opravě se intenzivně pracuje a Již během víkendu by snad mohl znovu fungovat


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Nejnovější příspěvky