úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 34/2017

Pozvánka č. 34 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 27.11. 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 20.11.2017

 

PROGRAM:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018
  3. Smlouva o věcném břemenu E-ON č.p. 1556/11 k.ú. Vítkov kabel NN
  4. Výběr nejvýhodnější nabídky na zpracování ÚP
  5. Různé – rozpočtové opatření č. 11/2017. dotace z JK ČB – o jaké požádat, informace o prodloužení vodovodu, opravě komunikace ul. Luční, studie Višňovka, apod.

Bohumil Bláha v.r. starosta

Usnesení č. 33/2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 6. 11. 2017, od 18.30 hod.v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 10.11.2017 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 33/2017

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 6. 11. 2017 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

 

 

PROGRAM:

  1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min.zastupitelstva
  2. Schválení inventarizačních komisí, plán inventarizací, školení invent.komisí
  3. Střednědobý výhled rozpočtu návrh
  4. Příprava akcí na rok 2018 – POV dotace
  5. Různé: příprava rozpočtu na rok 2018, příprava ÚP, rozpočt.opatření č. 10/2017, pacht pozemku, úprava dopravního značení u hřbitova, informace o prodeji ŘD, změna ÚP č. 6

 

Bohumil Bláha v.r.
starosta