úřední deska Archivy • městys štěkeň
original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00
Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

úřední deska

Usnesení č. 30/2017

Usnesení č.30/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 3. 7. 2017 od 18.30 hodin v zasedací síni Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 12.7.2017 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 30/2017

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 3. července 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 26.6.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Věcné břemeno -kNN – Kn o 1060/1, 161/1, 1025/104, PK 1025/62, PK 1025/61
  3. Různé – rozpočtové opatření 6 a 7/2017, informace o dotaci na školní hřiště, využití finančních prostředků z nájmu vodovodu apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Usnesení č. 29/2017

Usnesení č. 29/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 29. května 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 5.6.2017 (PDF)

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen bez výhrad včetně účetní závěrky. Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 6.6.2017

Protokol o schválení účetní závěrky
Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016 – Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně
Závěrečný účet za rok 2016 – Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Závěrečný účet za rok 2016 – Přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet za rok 2016 – Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Závěrečný účet za rok 2016 – Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Závěrečný účet za rok 2016 – Daňové příjmy – vybrané položky
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz zisku a ztráty
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Rozvaha
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Příloha
Sociální fond – hospodaření za rok 2016
Monitoring hospodaření obcí
Hodnotící zprávy za rok 2016
Hlavní kniha (předvaha) analytická
Hlášení rozhlasu


27. 4. 2017 - Zimní svoz popelnic končí v 18.týdnu, tedy ve čtvrtek 4.května 2017. Poté následuje letní svoz (1x za 14 dní) začínající 18.května 2017.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky