úřední deska Archivy • Page 2 of 19 • městys štěkeň

úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 8.6.2018

 

 

Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2017 – Hlavička

Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2017 – Obsah

Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2017 – Porovnání závazků a pohledávek

Výroční zpráva městyse Štěkeň – poskytování informací

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz zisku a ztráty

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Rozvaha

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Příloha

Roční zpráva o finanční kontrole 2017

Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štěkeň – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace

Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štěkeň – Výkaz zisku a ztráty

Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štěkeň – Rozvaha

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Monitoring hospodaření obcí

Městys Štěkeň – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

Městys Štěkeň – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace

Hospodaření – Sociální fond rok 2017

Hodnotící zpráva

Hlavní kniha (předvaha) analytická

BILANCE příjmů a výdajů – do 12-2017

Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2017

Více informací v odkazech níže…

Vyvěšeno: 1.6.2018

 

 

Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2017 (PDF)
SODP – Příloha (PDF)
SODP – Rozvaha (PDF)
SODP – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (PDF)
SODP – Výkaz zisku a ztráty (PDF)
SODP – Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 (PDF)

Změna č.6 ÚPO Štěkeň – opatření obecné povahy a úplné znění po vydání změny č.6

Podrobné informace o změně územního plánu č. 6 a úplné znění územního plánu obce Štěkeň po vydání změny č. 6 naleznete v přiložených dokumentech níže.

Vyvěšeno: 30.5.2018

 

Opatření obecné povahy – změna č. 6 územního plánu obce Štěkeň  (PDF)

Změna územního plánu obce Štěkeň č. 6  (ZIP)

Úplné znění územního plánu obce Štěkeň po vydání změny č. 6   (ZIP)

 

Usnesení č. 39/2017

USNESENÍ č. 39/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 24. 5. 2018 od 15.15 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 28.5.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 39/2018

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat 24. května 2018 (čtvrtek) od 15.15 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 15.5.2018

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení jmenování Pověřence DPO
  3. Jmenování člena zastupitelstva do Školské rady při ZŠ a MŠ ve Štěkni
  4. Různé

Bohumil Bláha v.r. starosta