úřední deska Archivy • Page 2 of 12 • městys štěkeň
original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00
Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

úřední deska

Usnesení č. 28/2017

Usnesení č. 28/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 26. dubna 2017 v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 2.5.2017 (PDF)

Oznámení o prořezu dřevin pod elektrickým vedením v NOVÝCH KESTŘANECH

Upozorňujeme vlastníky či uživatele nemovitostí na ořez popřípadě odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy E-ON.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí neodstraní, nebo neprovedou ořez dřevin sami, vstoupí zaměstnanci společnosti J+J Facility na základě plné moci od firmy E-ON na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. V Nových Kestřanech dojde k ořezu dřevin pod elektrickým vedením v následujících 14 dnech.

Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 25.4.2017 (PDF1, PDF2)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 28/2017

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat 26. dubna 2017 od 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 19.4.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min. zastupitelstva
  2. Výsledky výběrového řízení na opravu komunikace ul. Zahradní (od Močidla ke křížku)
  3. Výběr realitní kanceláře na prodej řadových domů
  4. Žádosti o odkoupení pozemků
  5. Různé – žádost o změnu ÚP, informace o průběhu prací na řadových domech, územní studie
    Višňovka, restaurace N. Kestřany, prodloužení vodovodního řádu apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Hlášení rozhlasu


27. 4. 2017 - Zimní svoz popelnic končí v 18.týdnu, tedy ve čtvrtek 4.května 2017. Poté následuje letní svoz (1x za 14 dní) začínající 18.května 2017.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky