úřední deska Archivy • Page 2 of 18 • městys štěkeň

úřední deska

Dotazníková akce k připravovanému novému územnímu plánu obce.

Cílem této dotazníkové akce je zjistit vaše potřeby a očekávání v souvislosti s připravovaným územním plánem. Budoucí rozvoj obce je nemyslitelný bez Vaší účasti, proto Vás prosíme o pravdivé zodpovězení otázek v dotazníku.

 

Dotazník můžete vyplnit nejpozději do 15. května 2018 a to:

 

 • ELEKTRONICKY na našich stránkách – ZDE
  (nezapomeňte před kliknutím na tlačítko „odeslat“ dole zaškrtnout poslední políčko „www.studio-simova.cz“)
 • V PAPÍROVÉ PODOBĚ
  (dotazníky budou doručeny do konce týdne všem občanům do poštovních schránek.)

 

Děkujeme Vám za spolupráci s rozvojem naší obce.

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 38/2018

Pozvánka č. 38 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 2. května od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 24.4.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Návrh podoby centra obce
 3. Nový chodník (autobus.zastávka – ul. K Vítkovu)
 4. Územní studie Višňovka
 5. Prodej části pozemku 1060/4 v k.ú. Štěkeň o výměře 8 m2
 6. Různé – rozpočtové opatření č. 4 a 5, informace o předání ŘRD, dotace na nový ÚP, Pošta Partner, GDPR

Bohumil Bláha v.r. starosta

Plánovací setkání – nový územní plán – Štěkeň

Městys Štěkeň a firma PRO-PLANS s.r.o. zve všechny občany Štěkně, Nových Kestřan a Vítkova na plánovací setkání se hotoviteli nového územního plánu obce, které se koná dne 13.dubna 2018 od 17 hodin v sále kulturního domu v Nových Kestřanech.

Územní plán je závazný dokument, který má sloužit především obyvatelům městyse. Z tohoto důvodu je velmi důležité zapojit občany do utváření územního plánu. Na prvním setkání občany projektanti seznámí zcela jednoduchou formou s tím, co to vlastně územní plán je, ing. arch. Dubský Vám nastíní pohled architekta na vývoj obce, její hodnoty a charakter výstavby a v neposlední řadě aktivně zapojíme občany do tvorby územního plánu. V jedné větě se dá říci, budeme hledat odpověď na otázku: Jaká má Štěkeň vlastně být.

Vyvěšeno: 28.3.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 37/2018

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 26. března 2018, od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 19.3.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min.zastupitelstva
 2. Kalkulace ČEVAK – cena vodného na rok 2018
 3. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno
 4. žádost o odprodej části pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Štěkeň
 5. žádost o odprodej části pozemku 1522/2 v k.ú. Vítkov
 6. Různé: sanace krovu u budovy úřadu, zařazení pozemku 333/117 v k.ú. Štěkeň do nového
  ÚP jako st.pozemek, rozpočtové opatření 1., 2., 3/2018, úprava zákona o střetu zájmů, dotace
  na hasičské auto, 700 let výročí městyse a další

Bohumil Bláha v.r. starosta