úřední deska Archivy • Page 2 of 17 • městys štěkeň

úřední deska

Vyhláška – I. Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň a místě a datu konání jeho projednání

Více informací v odkazech níže ve formátu PDF ke stažení…

Vyvěšeno: 10.1.2018

 

 

Usnesení č. 35/2017

USNESENÍ č. 35/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 18. 12. 2017 od 18.30 hod.v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 19.12.2017 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 35/2017

Pozvánka č. 35 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 18. 12. 2017 od 18:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 11.12.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování. Sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  3. Schválení zadání ÚP Štěkeň
  4. Různé: – silvestrovský výstup, rozpočtové opatření č. 12 apod.

Bohumil Bláha v.r. starosta

Usnesení č. 34/2017

Usnesení č. 34/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 27. 11. 2017 od 18.30 hod,v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 5.12.2017 (PDF)