úřední deska Archivy • Page 2 of 15 • městys štěkeň

úřední deska

Vyhláška – Společné jednání o návrhu změny č.6 územního plánu obce Štěkeň

Vyhláška – Společné jednání o návrhu změny územního plánu č. 6 obce Štěkeň

 

Vyvěšeno: 5.10.2017

 

Návrh pro společné jednání:

Návrh změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň:

01 – textová část

02 – výkres základního členění území

03 – hlavní výkres

Odůvodnění změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň:

04 – koordinační výkres

05 – výkres širších vztahů

06 – výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 32/2017

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 25. září 2017, od 18.30 hodin v zasedací mstnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 18.9.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu v obci Štěkeň“ – dle výběrového řízení
  3. Schválení věcných břemen firmě E-ON – na parcele 1060/21 v k.ú. Štěkeň, a 1473/2, 1413/77,1410/13,1463/7 v k.ú. Přešťovice (již smlouvy o smlouvě budoucí)
  4. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Usnesení č. 31/2017

Usnesení č. 31/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 4. září 2017 od 18.30 hod. V zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 11.9.2017 (PDF)