úřední deska Archivy • Page 2 of 16 • městys štěkeň

úřední deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 35/2017

Pozvánka č. 35 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 18. 12. 2017 od 18:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 11.12.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování. Sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  3. Schválení zadání ÚP Štěkeň
  4. Různé: – silvestrovský výstup, rozpočtové opatření č. 12 apod.

Bohumil Bláha v.r. starosta

Usnesení č. 34/2017

Usnesení č. 34/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 27. 11. 2017 od 18.30 hod,v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 5.12.2017 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 34/2017

Pozvánka č. 34 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 27.11. 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 20.11.2017

 

PROGRAM:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018
  3. Smlouva o věcném břemenu E-ON č.p. 1556/11 k.ú. Vítkov kabel NN
  4. Výběr nejvýhodnější nabídky na zpracování ÚP
  5. Různé – rozpočtové opatření č. 11/2017. dotace z JK ČB – o jaké požádat, informace o prodloužení vodovodu, opravě komunikace ul. Luční, studie Višňovka, apod.

Bohumil Bláha v.r. starosta

Usnesení č. 33/2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 6. 11. 2017, od 18.30 hod.v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 10.11.2017 (PDF)