úřední deska Archivy • Page 2 of 10 • městys štěkeň
original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00
Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

úřední deska

Usnesení č. 25/2017

USNESENÍ č. 25/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 23. ledna 2017. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 30.1.2017 (PDF)

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423.

Vyvěšeno: 24.1.2017 – (PDF)

Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 25/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 23. ledna 2017, od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

 

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Zadání výběrového řízení na výstavbu řadových domů a výběr adminisrátora na výběrové řízení
  3. pacht pozemku p.č. 157/2 v k.ú. Štěkeň o výměře 120 m3
  4. prodej pozemku p.č. 1139 o výměře 97 m2 v k.ú. Štěkeň
  5. Různé – výsledky inventarizací, věcné břemeno smlouva o smlouvě budoucí – E-ON, apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Usnesení č. 24/2016

Usnesení č. 24/2016 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 19. 12. 2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

 

 

Vyvěšeno: 28.12.2016 (PDF)

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr

 

 

propachtovat část pozemku 157/2 o rozloze 120 m2 v k.ú.Štěkeň

Záměrem městyse je výše uvedený pozemek propachtovat a proto bude podle zákona o obcích tato nabídka zveřejněna po dobu 15ti dnů, aby se občané mohli vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své námitky.

Vyvěšeno: 23.12.2016

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr

 

 

prodat  pozemek 1139 v k.ú. Štěkeň o výměře cca 97 m2

Záměrem městyse je výše uvedený pozemek prodat a proto bude podle zákona o obcích tato nabídka zveřejněna po dobu 15ti dnů, aby se občané mohli vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své námitky.

Vyvěšeno: 23.12.2016

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základní a mateřské školy zřízených obcí a části školského obvodu základní a mateřské školy zřízené obcí. Více informací v odkazu…

 

Vyvěšeno dne: 19.12.2016 (PDF)

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno dne: 19.12.2016 (PDF)

Hlášení rozhlasu


10. 3. 2017 - Po zásahu bleskem nefunguje obecní internet. Na opravě se intenzivně pracuje a Již během víkendu by snad mohl znovu fungovat


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Nejnovější příspěvky