original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen bez výhrad včetně účetní závěrky. Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 6.6.2017

Protokol o schválení účetní závěrky
Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016 – Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně
Závěrečný účet za rok 2016 – Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Závěrečný účet za rok 2016 – Přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet za rok 2016 – Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Závěrečný účet za rok 2016 – Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Závěrečný účet za rok 2016 – Daňové příjmy – vybrané položky
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz zisku a ztráty
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Rozvaha
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Příloha
Sociální fond – hospodaření za rok 2016
Monitoring hospodaření obcí
Hodnotící zprávy za rok 2016
Hlavní kniha (předvaha) analytická

Hudební léto ve Štěkni – Od Bacha k jazzu

Městys Štěkeň Vás srdečně zve na první koncert Hudebního léta ve Štěkni 2017 s názvem „Od Bacha k jazzu“, který se koná v sobotu 3.6. 2017 v 19:00. Vystoupí Matouš Pěruška  (housle) a Kristina Vocetková (violoncello).

Další akce letního festivalu Hudební léto ve Štěkni 2017 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 29/2017

Pozvánka č. 29/2017 na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 29.května 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 19.5.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Závěrečný účet Městyse Štěkeň a PO ZŠ a MŠ Štěkeň
  3. Účetní závěrka Městyse Štěkeň a PO ZŠ a MŠ Štěkeň
  4. Prodej části pozemků – po zveřejnění záměrů – 1060/4 o výměře 58 m2 a 46 m2, 1077/1 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Štěkeň
  5. Různé – informace o dotacích, rozpočtové opatření č. 4 a 5/2017, informace o dětském dni, informace o obecních lesích, prodloužení vodovodu apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Májový koncert

Congregatio Jesu a městys Štěkeň Vás srdečně zvou na „Májový koncert“, který se koná v Zámku ve Štěkni. Na programu budou duchovní skladby i úpravy lidových písní pro smíšený sbor.

První jarní výstřik – pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěkni si Vás dovoluje pozvat na okrskovou soutěž v požárním sportu “První jarní výstřik”, který se v sobotu 13. května od 14:00 ve Štěkni u jezu.

 

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás a Vaši podporu!

Hlášení rozhlasu


27. 4. 2017 - Zimní svoz popelnic končí v 18.týdnu, tedy ve čtvrtek 4.května 2017. Poté následuje letní svoz (1x za 14 dní) začínající 18.května 2017.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Nejnovější příspěvky