original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 27/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat 27. března 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 20.3.2017

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min..zastupitelstva
  2. Projednání výstavby řadových domů (bývalé čp. 4) Štěkeň
  3. Cena vodného na rok 2017 – návrh ČEVaK
  4. Různé – rozpočtové opatření č. 3/2017, informace o obecním internetu, darovací smlouvy dle schváleného rozpočtu apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016. Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 20.3.2017

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016 – Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně
Závěrečný účet za rok 2016 – Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Závěrečný účet za rok 2016 – Přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet za rok 2016 – Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Závěrečný účet za rok 2016 – Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Závěrečný účet za rok 2016 – Daňové příjmy – vybrané položky
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz zisku a ztráty
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Rozvaha
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti – Příloha
Sociální fond – hospodaření za rok 2016
Monitoring hospodaření obcí
Hodnotící zprávy za rok 2016
Hlavní kniha (předvaha) analytická

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Nové Kestřany pořádá HASIČSKÝ PLES, který se koná 25. března 2017 od 20:00 hodin v kulturním domě Nové Kestřany. Hraje kapela Talisman. Čeká na Vás bohatý program.

Těšíme se na Vás.

Usnesení č. 26/2017

Usnesení č. 26/2017 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 28. 2. 2017 v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 7.3.2017 (PDF)

Výroční zpráva městyse Štěkeň

Výroční zpráva městyse Štěkeň o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016. Více informací v příloze…

Vyvěšeno: 1.3.2017 (PDF)

Hlášení rozhlasu


27. 4. 2017 - Zimní svoz popelnic končí v 18.týdnu, tedy ve čtvrtek 4.května 2017. Poté následuje letní svoz (1x za 14 dní) začínající 18.května 2017.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Nejnovější příspěvky