original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby


Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr

 

 

propachtovat část pozemku 157/2 o rozloze 120 m2 v k.ú.Štěkeň

Záměrem městyse je výše uvedený pozemek propachtovat a proto bude podle zákona o obcích tato nabídka zveřejněna po dobu 15ti dnů, aby se občané mohli vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své námitky.

Vyvěšeno: 23.12.2016

Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Zastupitelstvo městyse Štěkeň dle zákona 128/2000 Sb. § 39 odst. 1) a ve znění pozdějších předpisů, dává ve známost svůj záměr

 

 

prodat  pozemek 1139 v k.ú. Štěkeň o výměře cca 97 m2

Záměrem městyse je výše uvedený pozemek prodat a proto bude podle zákona o obcích tato nabídka zveřejněna po dobu 15ti dnů, aby se občané mohli vyjádřit k záměrům zastupitelstva, eventuálně předložit své námitky.

Vyvěšeno: 23.12.2016

1. Silvestrovský výšlap na Brdo

Městys Štěkeň a Sbor dobrovolných hasičů ve Štěkni Vás zvou na 1. ročník Silvestrovského výšlapu na Brdo. Přijďte společně s rodinou, přáteli i známými a hlavně dobrou náladou. Občerstvení zajištěno – teplé nápoje (alko i ne-alko, čaj zdarma), možnost opečení si zajištěných špekáčků. Prvních 200 účastníků výšlapu obdrží …celý článek

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základní a mateřské školy zřízených obcí a části školského obvodu základní a mateřské školy zřízené obcí. Více informací v odkazu…

 

Vyvěšeno dne: 19.12.2016 (PDF)

Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

Vyvěšeno dne: 19.12.2016 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 24/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 19. prosince 2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

 

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Rozpočet na rok 2017
  3. OZV č. 1 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
  4. OZV č. 2 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5. OZV č. 3 „ Stanovení části společného školského obvodu základní a mateřské školy“
  6. Různé – oprava komunikace ke hřbitovu, pojmenování ulice, rozpočtové opatření č. 12/2016, ukončení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Strakonice – odbor dopravy, informace o výstavbě řadových domů místo čp. 4, záměr městyse na prodej pozemku, záměr městyse na pacht pozemku, podmínky nájemní smlouvy na pacht pozemků (již zveřejněn záměr) apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

Vánoční koncert 2016

17.12.2016 od 17:00 se bude konat tradiční Vánoční koncert v Losyho sále na zámku.

Usnesení č. 23/2016

USNESENÍ č. 23/2016 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 29. listopadu 2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň. Více informací v odkazu…

 

Vyvěšeno: 6.12.2016 (PDF)

Hlášení rozhlasu


10. 3. 2017 - Po zásahu bleskem nefunguje obecní internet. Na opravě se intenzivně pracuje a Již během víkendu by snad mohl znovu fungovat


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

Nejnovější příspěvky