aktuality Archivy • městys štěkeň

aktuality

Pomoc Ukrajině – Ubytování a materiální pomoc je koordinovaná Jihočeským krajem na webových stránkách kraje

Máte-li volné kapacity a chcete pomoci s ubytováním lidí příchozích z oblasti válečného konfliktu na Ukrajině, pak vkládejte nabídky na uvedený odkaz, kde bude centrálně evidováno a následně využíváno:

https://www.kraj-jihocesky.cz/nabidky-ubytovani

 

Pro případ poskytnutí individuální materiální pomoci jako např. nábytek, hygienické potřeby, ložní prádlo, elektronika, oblečení registrace na:

https://www.kraj-jihocesky.cz/form/formular-nabidky-humanitarni-pom

Pomoc Ukrajině

Prosíme občany o pomoc pro Ukrajinu. 2. a 3. března bude na MěÚ Strakonice odd. matrik probíhat sbírka karimatek, spacáků a škrtidel.
V současné chvíli v utečeneckých táborech zoufale chybí karimatky, spacáky a pro vojáky na bojištích škrtidla.
Kdo by měl možnost tyto věci darovat, na Městském úřadu Strakonice, bude probíhat ve dnech 2. a 3. března sbírka. Věci se budou odevzdávat u oddělení matrik (místnost bude označena) v prvním nadzemním podlaží od hlavního vchodu. Následně v pátek 4. března soukromý dopravce věci odveze na Ukrajinu. Děkujeme.

Informace pro občany ke kontrolám stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva

Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních:

  • kotel na pevná paliva
  • teplovodní krbová vložka na pevná paliva
  • krbová kamna s teplovodním výměníkem na pevná paliva

mají ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnost zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu těchto spalovacích zdrojů odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem daného spalovacího zdroje, a to pravidelně jednou za tři roky, myšleno do 36 měsíců od provedení poslední kontroly nebo uvedení spalovacího zdroje do provozu.

 

V případě nesplnění této zákonné povinnosti ukládá kontrolní orgán pokutu až do výše 20 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí, pokud provozovatel doklad na vyžádání nepředloží.

 

Doporučujeme občanům, kteří nemají platný doklad o kontrole,  aby si ho neprodleně ve svém zájmu zajistili!

 

Kontakt na odborně způsobilou osobu lze najít na informačním portálu odborně způsobilých osob (https://ipo.mzp.cz).

 

Pro úplnost upozorňujeme, že kotle na pevná paliva třídy 1. a 2. dle ČSN EN  303-5 a bez stanovené třídy lze provozovat pouze do termínu 31. srpna 2022, který se nekompromisně blíží. Tento zákaz vyplynul z nutnosti snižování emisí, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění s cílem snížení imisního zatížení. Ministerstvo životního prostředí připravuje pro rok 2021 a 2022  podpůrné programy,  v rámci kterých bude možno opět žádat o dotace na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva.  Podpora v obou připravovaných schématech bude zacílena jednak na domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy, kde občané budou žádat jako doposud na krajských úřadech (kotlíkové dotace) – příjem žádostí se předpokládá počátkem roku 2022 a ostatní domácnosti budou nově žádat v rámci programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – příjem žádostí se předpokládá na přelomu září/října 2021. Pro více informací sledujte informace v médiích, případně webové stránky krajského úřadu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz a stránky https://www.novazelenausporam.cz.

 

Další informace k uvedené problematice viz. soubory níže.

—————————————————————————————

1. Důležité_upozornění
2. Týká se vás povinnost zajistit kontrolu – diagram
3. Jakých spalovacích zdrojů se povinnost týká – diagram
4. Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022
5. Program zlepšování kvality ovzduší
6. Grafické znázornění sušení dřeva
7. Desatero správného topiče
8. Časový plán PZKO pro městys Štěkeň

 

Nejčastější otázky a odpovědi

—————————————————————————————

 

V případě dotazů se můžete rovněž obrátit na Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí – tel. 383 700 307.

 

POZVÁNKA – Slavnostní otevření sportovního areálu u ZŠ ve Štěkni

V pátek 24.9.2021 v 9,00 hod. bude slavnostně otevřen sportovní areál u ZŠ ve Štěkni. Tím bude oficiálně zpřístupněno pro školu i veřejnost nové dětské hřiště, víceúčelové sportoviště, fitness a workoutové hřiště.

Srdečně všechny zveme na toto slavností otevření i prohlídku sportovního areálu.

TJ Otavan Štěkeň – nábor malých fotbalistů

TJ Otavan Štěkeň zve všechny malé fotbalisty a fotbalistky do svých řad. Přijďte se podívat každé pondělí a čtvrtek od 16,30 hod. na trénink na fotbalové hřiště ve Štěkni. Víc podrobností v přiloženém plakátku

Nový hasičský automobil

Od 24.8.2021 rozšířila zásahová jednotka SDH Štěkeň svůj vozový park o nový dopravní automobil Fiat Ducato v hodnotě 1 101 100,- Kč. Jeho pořízení bylo podpořeno z dotačních programů Ministerstva vnitra částkou 450 000,- Kč a Jihočeského kraje částkou 300 000,- Kč.…celý článek

Nový chodník ve Štekni.

13.8.2021 byl dokončen a předán do užívání nový úsek chodníku ve Štěkni. V délce 155 metrů a včetně opěrných zdí a dlážděných vjezdů do přilehlých nemovitostí. Propojuje centrum Štěkně s dalšími lokalitami městyse ve směru ke Kestřanské ulici. Celková cena stavby je 1 054 183,35 Kč, kterou z velké části pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 974 787,87 Kč.

…celý článek

Významné životní jubileum

Před několika dny oslavila naše spoluobčanka Bernardina Hrbková sté narozeniny. Mezi četnými gratulanty byli i zástupci obce. Přestože je paní Hrbková nejstarší občankou obce, překvapila svojí duševní i fyzickou vitalitou a oslava proběhla ve velmi příjemné atmosféře.

…celý článek