aktuality Archivy • městys štěkeň

aktuality

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – 3.5.2020

V neděli 3.5.2020 dopoledne provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Prosíme naše spoluobčany, aby nepotřebný železný odpad připravili před své domy. Čistý výtěžek z prodeje půjde do spolkové pokladny místních hasičů.

Děkujeme!

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Vidíme to denně v televizi a přesto si někdo udělal ohníček uprostřed lesa na Šibeňáku! Na mechu a jehličí a ještě ho špatně uhasil. Všímavý občan připravil hasiče o výjezd a nám zachránil kus lesa, když mi nahlásil kouř v lese. Než jsme se vrátili s kanystrem vody, vyrazily první plamínky. Žádám všechny občany, aby se zdrželi rozdělávání otevřeného ohně (táboráky, pálení klestí, suché trávy apd.). Z důvodu dlouhodobého sucha a větrného počasí hrozí velké nebezpečí vzniku požárů. …celý článek

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

S účinností ode dne 24. března 2020 od 6,00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6,00 hod. se nařizuje:

– pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s vyjímkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

 

Více informací v odkazu…

Vyvěšeno: 25.3.2020 (PDF)

Zajištění služeb pro občany starší 65 let a občany zdravotně handicapované

Městys Štěkeň dává na vědomí, že po dobu trvání nouzového stavu bude občanům starším 65 let a občanům handicapovaným poskytnuta ze strany městyse maximální pomoc k zajištění nouzového přežití. Jedná se především o základní potraviny, hygienické pomůcky a léky.

Pro zajištění pomoci volejte tel. 383 393 117 nebo 724 189 598.

Jak nakládat s odpadem v době epidemie COVID-19

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do nádob směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami