aktuality Archivy • městys štěkeň

aktuality

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

Dne 27.5.2023 byla slavnostně otevřena a předána do užívání JSDH Štěkeň nová hasičská zbrojnice. Slavnostnímu aktu přihlížela velká skupina místních i přespolních občanů. Byla předána ocenění za zásluhy a přínos pro sbor a také symbolický klíč od nové zbrojnice. Po přivítání starostou městyse Bohumilem Bláhou podpořili slavnostní okamžik svými projevy i vážení hosté – senátor parlamentu ČR MUDr. Tomáš Fiala, starosta KSH Jihočeského kraje Mgr. Jiří Žižka, velitel stanice HZS Strakonice mjr. Petr Šanda, 1. náměstek starostky OSH Strakonice František Kotrc a velitel JSDH Štěkeň František Žižka. K vidění byla technika IZS a ukázka práce policejního psovoda. Pro děti byl připraven animační program, skákací hrad, stříkání na terče za medaile apd. Celým odpoledne prováděl a hrál DJ František Mareš.

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se náš městys může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 10,69 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 13,00 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

 

 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Informace ke svozu popelnic a provozu sběrného dvora

V poslední době přibývá vedle popelnic množství pytlů s odpadem. Svozová firma má ve smlouvě pouze výsyp z nádob, tedy z popelnic. A protože pytlů stále přibývá, některé jsou nedostatečně uzavřené, některé jsou děravé a často se jim rozsypou, odmítla již pytle nakládat. Situace je řešitelná lepším tříděním odpadu nebo si přikoupit druhou popelnici. Ale výsyp každé další popelnice obec zaplatí, respektive občané formou poplatku, který se podle toho bude úměrně navyšovat. V letošním roce svozová firma cenu svozu popelnic již dvakrát navyšovala a uložení odpadu na skládce se zdražilo také výrazně. Proto je důležité co nejvíce třídit.

Z důvodu motivace občanů k třídění odpadu je již ve velkém počtu obcí a měst limitován počet a objem popelnic na směsný odpad. Pro vaši představu je to téměř ve všech případech 1 popelnice o 120 l (běžná popelnice) při svozu 1x za 14 dní pro domácnost do 4 osob a 2 popelnice 120 l (nebo jedna 240 l) pro domácnost 5 – 8 osob. Za každou další popelnici si domácnost výrazně připlatí.

2.6. jsem si před svozem popelnic projel obec. Vůbec není výjimkou dvě, tři i více popelnic u jednoho rodinného domu, naopak výjimkou je jen jedna popelnice (neobložená pytlema). U rodinného domu, kde jich bylo asi nejvíc (960 litrů), jsem se do nich podíval. Ani jedna nebyla plná, mimo běžného odpadu množství plastů, kusy plechu, rychlovarná konvice, podestýlka od slepic apd. To jen co bylo vidět navrch, co bylo vespod ……… Ale také jsem narazil na úplný opak, kdy obyvatelé bytovky plní další popelnici až když je ta předchozí úplně plná a k vývozu připraví pouze ty plné. A stálo jich tam méně, než u některého rodinného domu.

V současnosti poplatky za odpad zdaleka nepokryjí náklady na jeho svoz a uložení a tyto náklady se budou stále zvyšovat. Proto vás žádám o zodpovědný přístup k třídění odpadů. Aby jste to měli snazší, zřídili jsme několik dalších sběrných míst na tříděný odpad v různých částech obce a podle potřeby v tom budeme pokračovat i nadále. Také sběrný dvůr je vám na tříděný odpad k dispozici každé pondělí, středu a neděli od 14 do 17 hodin (papír, plast, železo, elektro, bioodpad, fritovací olej, nebezpečný odpad-barvy, ředidla, oleje). Ale pouze na tříděný a velkoobjemový odpad. Velkoobjemový znamená takový, který se nevejde do popelnice (nábytek, matrace, apd.). Zaměstnanci sběrného dvora nebudou přijímat pytle komunálního odpadu, protože to by nemělo význam. Vyvezení a uložení odpadu ze sběrného dvora je stejně nákladné jako vyvezení popelnic.

Doufám, že jsem vás touto informací přesvědčil se zamyslet, jak zacházet s odpadem a předem vám za zlepšení této situace děkuji.

Bohumil Bláha – starosta

 

Pomoc Ukrajině – Ubytování a materiální pomoc je koordinovaná Jihočeským krajem na webových stránkách kraje

Máte-li volné kapacity a chcete pomoci s ubytováním lidí příchozích z oblasti válečného konfliktu na Ukrajině, pak vkládejte nabídky na uvedený odkaz, kde bude centrálně evidováno a následně využíváno:

https://www.kraj-jihocesky.cz/nabidky-ubytovani

 

Pro případ poskytnutí individuální materiální pomoci jako např. nábytek, hygienické potřeby, ložní prádlo, elektronika, oblečení registrace na:

https://www.kraj-jihocesky.cz/form/formular-nabidky-humanitarni-pom

Pomoc Ukrajině

Prosíme občany o pomoc pro Ukrajinu. 2. a 3. března bude na MěÚ Strakonice odd. matrik probíhat sbírka karimatek, spacáků a škrtidel.
V současné chvíli v utečeneckých táborech zoufale chybí karimatky, spacáky a pro vojáky na bojištích škrtidla.
Kdo by měl možnost tyto věci darovat, na Městském úřadu Strakonice, bude probíhat ve dnech 2. a 3. března sbírka. Věci se budou odevzdávat u oddělení matrik (místnost bude označena) v prvním nadzemním podlaží od hlavního vchodu. Následně v pátek 4. března soukromý dopravce věci odveze na Ukrajinu. Děkujeme.