aktuality Archivy • městys štěkeň

aktuality

Rekonstrukce kulturního domu v Nových Kestřanech

V loňském roce jsme provedli celkovou rekonstrukci kulturního domu v Nových Kestřanech. Už jí po 50-ti letech provozu nutně potřeboval. Rekonstrukce zahrnovala výměnu oken a dveří, zateplení střechy a pláště budovy, nová venkovní vstupní schodiště, chodník a další. Také sál prošel celkovou opravou – výměna elektroinstalace a svítidel, obložení stěn a pódia, instalace ústředního topení, přebroušení a oprava parket, nové závěsy a také nové stoly a židle.

Rekonstrukce stála celkem 5,5 mil. Kč, z Operačního programu Životního prostředí jsme získali dotaci téměř 1,5 mil. Kč.

 

Informace ke svozu popelnic a provozu sběrného dvora

V poslední době přibývá vedle popelnic množství pytlů s odpadem. Svozová firma má ve smlouvě pouze výsyp z nádob, tedy z popelnic. A protože pytlů stále přibývá, některé jsou nedostatečně uzavřené, některé jsou děravé a často se jim rozsypou, odmítla již pytle nakládat. Situace je řešitelná lepším tříděním odpadu nebo si přikoupit druhou popelnici. Ale výsyp každé další popelnice obec zaplatí, respektive občané formou poplatku, který se podle toho bude úměrně navyšovat. V letošním roce svozová firma cenu svozu popelnic již dvakrát navyšovala a uložení odpadu na skládce se zdražilo také výrazně. Proto je důležité co nejvíce třídit.

Z důvodu motivace občanů k třídění odpadu je již ve velkém počtu obcí a měst limitován počet a objem popelnic na směsný odpad. Pro vaši představu je to téměř ve všech případech 1 popelnice o 120 l (běžná popelnice) při svozu 1x za 14 dní pro domácnost do 4 osob a 2 popelnice 120 l (nebo jedna 240 l) pro domácnost 5 – 8 osob. Za každou další popelnici si domácnost výrazně připlatí.

2.6. jsem si před svozem popelnic projel obec. Vůbec není výjimkou dvě, tři i více popelnic u jednoho rodinného domu, naopak výjimkou je jen jedna popelnice (neobložená pytlema). U rodinného domu, kde jich bylo asi nejvíc (960 litrů), jsem se do nich podíval. Ani jedna nebyla plná, mimo běžného odpadu množství plastů, kusy plechu, rychlovarná konvice, podestýlka od slepic apd. To jen co bylo vidět navrch, co bylo vespod ……… Ale také jsem narazil na úplný opak, kdy obyvatelé bytovky plní další popelnici až když je ta předchozí úplně plná a k vývozu připraví pouze ty plné. A stálo jich tam méně, než u některého rodinného domu.

V současnosti poplatky za odpad zdaleka nepokryjí náklady na jeho svoz a uložení a tyto náklady se budou stále zvyšovat. Proto vás žádám o zodpovědný přístup k třídění odpadů. Aby jste to měli snazší, zřídili jsme několik dalších sběrných míst na tříděný odpad v různých částech obce a podle potřeby v tom budeme pokračovat i nadále. Také sběrný dvůr je vám na tříděný odpad k dispozici každé pondělí, středu a neděli od 14 do 17 hodin (papír, plast, železo, elektro, bioodpad, fritovací olej, nebezpečný odpad-barvy, ředidla, oleje). Ale pouze na tříděný a velkoobjemový odpad. Velkoobjemový znamená takový, který se nevejde do popelnice (nábytek, matrace, apd.). Zaměstnanci sběrného dvora nebudou přijímat pytle komunálního odpadu, protože to by nemělo význam. Vyvezení a uložení odpadu ze sběrného dvora je stejně nákladné jako vyvezení popelnic.

Doufám, že jsem vás touto informací přesvědčil se zamyslet, jak zacházet s odpadem a předem vám za zlepšení této situace děkuji.

Bohumil Bláha – starosta

 

Pomoc Ukrajině – Ubytování a materiální pomoc je koordinovaná Jihočeským krajem na webových stránkách kraje

Máte-li volné kapacity a chcete pomoci s ubytováním lidí příchozích z oblasti válečného konfliktu na Ukrajině, pak vkládejte nabídky na uvedený odkaz, kde bude centrálně evidováno a následně využíváno:

https://www.kraj-jihocesky.cz/nabidky-ubytovani

 

Pro případ poskytnutí individuální materiální pomoci jako např. nábytek, hygienické potřeby, ložní prádlo, elektronika, oblečení registrace na:

https://www.kraj-jihocesky.cz/form/formular-nabidky-humanitarni-pom

Pomoc Ukrajině

Prosíme občany o pomoc pro Ukrajinu. 2. a 3. března bude na MěÚ Strakonice odd. matrik probíhat sbírka karimatek, spacáků a škrtidel.
V současné chvíli v utečeneckých táborech zoufale chybí karimatky, spacáky a pro vojáky na bojištích škrtidla.
Kdo by měl možnost tyto věci darovat, na Městském úřadu Strakonice, bude probíhat ve dnech 2. a 3. března sbírka. Věci se budou odevzdávat u oddělení matrik (místnost bude označena) v prvním nadzemním podlaží od hlavního vchodu. Následně v pátek 4. března soukromý dopravce věci odveze na Ukrajinu. Děkujeme.

Informace pro občany ke kontrolám stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva

Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních:

  • kotel na pevná paliva
  • teplovodní krbová vložka na pevná paliva
  • krbová kamna s teplovodním výměníkem na pevná paliva

mají ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnost zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu těchto spalovacích zdrojů odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem daného spalovacího zdroje, a to pravidelně jednou za tři roky, myšleno do 36 měsíců od provedení poslední kontroly nebo uvedení spalovacího zdroje do provozu.

 

V případě nesplnění této zákonné povinnosti ukládá kontrolní orgán pokutu až do výše 20 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí, pokud provozovatel doklad na vyžádání nepředloží.

 

Doporučujeme občanům, kteří nemají platný doklad o kontrole,  aby si ho neprodleně ve svém zájmu zajistili!

 

Kontakt na odborně způsobilou osobu lze najít na informačním portálu odborně způsobilých osob (https://ipo.mzp.cz).

 

Pro úplnost upozorňujeme, že kotle na pevná paliva třídy 1. a 2. dle ČSN EN  303-5 a bez stanovené třídy lze provozovat pouze do termínu 31. srpna 2022, který se nekompromisně blíží. Tento zákaz vyplynul z nutnosti snižování emisí, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění s cílem snížení imisního zatížení. Ministerstvo životního prostředí připravuje pro rok 2021 a 2022  podpůrné programy,  v rámci kterých bude možno opět žádat o dotace na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva.  Podpora v obou připravovaných schématech bude zacílena jednak na domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy, kde občané budou žádat jako doposud na krajských úřadech (kotlíkové dotace) – příjem žádostí se předpokládá počátkem roku 2022 a ostatní domácnosti budou nově žádat v rámci programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – příjem žádostí se předpokládá na přelomu září/října 2021. Pro více informací sledujte informace v médiích, případně webové stránky krajského úřadu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz a stránky https://www.novazelenausporam.cz.

 

Další informace k uvedené problematice viz. soubory níže.

—————————————————————————————

1. Důležité_upozornění
2. Týká se vás povinnost zajistit kontrolu – diagram
3. Jakých spalovacích zdrojů se povinnost týká – diagram
4. Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022
5. Program zlepšování kvality ovzduší
6. Grafické znázornění sušení dřeva
7. Desatero správného topiče
8. Časový plán PZKO pro městys Štěkeň

 

Nejčastější otázky a odpovědi

—————————————————————————————

 

V případě dotazů se můžete rovněž obrátit na Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí – tel. 383 700 307.

 

POZVÁNKA – Slavnostní otevření sportovního areálu u ZŠ ve Štěkni

V pátek 24.9.2021 v 9,00 hod. bude slavnostně otevřen sportovní areál u ZŠ ve Štěkni. Tím bude oficiálně zpřístupněno pro školu i veřejnost nové dětské hřiště, víceúčelové sportoviště, fitness a workoutové hřiště.

Srdečně všechny zveme na toto slavností otevření i prohlídku sportovního areálu.

TJ Otavan Štěkeň – nábor malých fotbalistů

TJ Otavan Štěkeň zve všechny malé fotbalisty a fotbalistky do svých řad. Přijďte se podívat každé pondělí a čtvrtek od 16,30 hod. na trénink na fotbalové hřiště ve Štěkni. Víc podrobností v přiloženém plakátku