aktuality Archivy • Page 2 of 2 • městys štěkeň

aktuality

Oprava kanalizace pod Záhorčím

Na konci července letošního roku byla dokončena oprava kanalizace pod Záhorčím. Původní kanalizace ze sedmdesátých let minulého století byla zhotovena nekvalitně, postupně prorostla kořeny stromů, část jí vymlela velká voda a nakonec si splašky z horní části obce našly cestu po povrchu. …celý článek

Svozové vozidlo

Od 21.8.2015 můžete vídat v ulicích Štěkně nový přírůstek do zastaralého vozového parku městyse. Je to malý nákladní automobil – nosič kontejnerů, který bude využíván převážně na svoz a odvoz komunálního bioodpadu při údržbě travnatých ploch a veřejné zeleně.…celý článek

Oprava požární nádrže Záhorčí

V domluveném termínu do 31.7.2015 byla dokončena oprava hráze požární nádrže Záhorčí a konečně mohlo dojít k jejímu napouštění. Oprava spočívala v překopání hráze v místě jejího poškození, položení nového potrubního vedení nejen skrz hráz, ale až k napojení na kanalizaci,nová šachta, zajílování a utěsnění hráze apd. …celý článek