aktuality Archivy • Page 2 of 7 • městys štěkeň

aktuality

Nový hasičský automobil

Od 24.8.2021 rozšířila zásahová jednotka SDH Štěkeň svůj vozový park o nový dopravní automobil Fiat Ducato v hodnotě 1 101 100,- Kč. Jeho pořízení bylo podpořeno z dotačních programů Ministerstva vnitra částkou 450 000,- Kč a Jihočeského kraje částkou 300 000,- Kč.…celý článek

Nový chodník ve Štekni.

13.8.2021 byl dokončen a předán do užívání nový úsek chodníku ve Štěkni. V délce 155 metrů a včetně opěrných zdí a dlážděných vjezdů do přilehlých nemovitostí. Propojuje centrum Štěkně s dalšími lokalitami městyse ve směru ke Kestřanské ulici. Celková cena stavby je 1 054 183,35 Kč, kterou z velké části pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 974 787,87 Kč.

…celý článek

Významné životní jubileum

Před několika dny oslavila naše spoluobčanka Bernardina Hrbková sté narozeniny. Mezi četnými gratulanty byli i zástupci obce. Přestože je paní Hrbková nejstarší občankou obce, překvapila svojí duševní i fyzickou vitalitou a oslava proběhla ve velmi příjemné atmosféře.

…celý článek

Sběr železného šrotu

V sobotu 8.5.2021 dopoledne provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Prosíme naše spoluobčany, aby nepotřebný železný odpad připravili před své domy. Čistý výtěžek z prodeje půjde do spolkové pokladny místních hasičů.

Děkujeme!

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Městys Štěkeň může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 9,93 t. Na každého obyvatele tak připadá 12,05 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO 2 o 118,50 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO 2 ? 46 ks.

Nebylo nutné vytěžit 5 821,62 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 218 krát.

Došlo také k úspoře 59 928,90 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 59929 krát. Podařilo se recyklovat 5 711,86 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 235 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 201,61 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 35841 1€ mincí, nebo 249,05 kg hliníku, který by stačil na výrobu 16604 plechovek o objemu 0,33 l. …celý článek

Vánoční přání

Vážení spoluobčané, blíží se vánoční svátky a Nový rok. Pro většinu z nás to budou nejpodivnější svátky v životě. Svátky ve znamení omezení a obav o zdraví své a svých blízkých. Přesto nebo právě proto bych chtěl jménem svým i jménem kolegů zastupitelů vám všem popřát hlavně hodně zdraví, klidné a pohodové vánoce a mnoho úspěchů v novém roce. Zároveň bych vás chtěl požádat, abyste o svátcích a Silvestru nebrali na lehkou váhu nařízení a omezení a hlavně, aby jste se řídili selským rozumem a neohrozili zdraví své ani svých blízkých. Z důvodu nedobré epidemické situace se nebude konat ani tradiční Silvestrovský výšlap na Brdo v podobě tak jak jej znáte. Ale kdo půjde na Silvestra na procházku a náhodou dojde až na Brdo, odnese si alespoň placku se symbolem vystihujícím tuto nelehkou dobu. Věřím a nám všem přeji, aby nový rok 2021 byl lepší než ten letošní.

Váš starosta

Nejkrásnější vánoční strom

Štěkeň se přihlásila do ankety Deníku o nejkrásnější vánoční strom. V této anketě měl největší podporu od čtenářů na Strakonicku strom ze Štěkně, získal 519 hlasů. Druhé místo patří stromu z Mladějovic, který získal 283 hlasů a třetí příčku obsadil vánoční strom z Vodňan s počtem hlasů 226. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na výzdobě stromu a stavbě krásného betlému. …celý článek

Zámečky a tvrze jižních Čech

Před několika týdny vyšla kniha Zámečky a tvrze jižních Čech od spisovatelky Jaroslavy Pixové, ve které vypráví o větších či menších šlechtických sídlech, které v naší krajině působí jako drahokamy. V této knize jich představuje sedm. Téměř 80 stran je věnováno Štěkni a štěkeňskému zámku.

Knihu je možno zakoupit i na úřadě městyse za cenu 270,- Kč.