aktuality Archivy • Page 2 of 7 • městys štěkeň

aktuality

Informace pro občany ke kontrolám stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva

Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních:

  • kotel na pevná paliva
  • teplovodní krbová vložka na pevná paliva
  • krbová kamna s teplovodním výměníkem na pevná paliva

mají ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnost zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu těchto spalovacích zdrojů odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem daného spalovacího zdroje, a to pravidelně jednou za tři roky, myšleno do 36 měsíců od provedení poslední kontroly nebo uvedení spalovacího zdroje do provozu.

 

V případě nesplnění této zákonné povinnosti ukládá kontrolní orgán pokutu až do výše 20 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí, pokud provozovatel doklad na vyžádání nepředloží.

 

Doporučujeme občanům, kteří nemají platný doklad o kontrole,  aby si ho neprodleně ve svém zájmu zajistili!

 

Kontakt na odborně způsobilou osobu lze najít na informačním portálu odborně způsobilých osob (https://ipo.mzp.cz).

 

Pro úplnost upozorňujeme, že kotle na pevná paliva třídy 1. a 2. dle ČSN EN  303-5 a bez stanovené třídy lze provozovat pouze do termínu 31. srpna 2022, který se nekompromisně blíží. Tento zákaz vyplynul z nutnosti snižování emisí, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění s cílem snížení imisního zatížení. Ministerstvo životního prostředí připravuje pro rok 2021 a 2022  podpůrné programy,  v rámci kterých bude možno opět žádat o dotace na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva.  Podpora v obou připravovaných schématech bude zacílena jednak na domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy, kde občané budou žádat jako doposud na krajských úřadech (kotlíkové dotace) – příjem žádostí se předpokládá počátkem roku 2022 a ostatní domácnosti budou nově žádat v rámci programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – příjem žádostí se předpokládá na přelomu září/října 2021. Pro více informací sledujte informace v médiích, případně webové stránky krajského úřadu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz a stránky https://www.novazelenausporam.cz.

 

Další informace k uvedené problematice viz. soubory níže.

—————————————————————————————

1. Důležité_upozornění
2. Týká se vás povinnost zajistit kontrolu – diagram
3. Jakých spalovacích zdrojů se povinnost týká – diagram
4. Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022
5. Program zlepšování kvality ovzduší
6. Grafické znázornění sušení dřeva
7. Desatero správného topiče
8. Časový plán PZKO pro městys Štěkeň

 

Nejčastější otázky a odpovědi

—————————————————————————————

 

V případě dotazů se můžete rovněž obrátit na Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí – tel. 383 700 307.

 

POZVÁNKA – Slavnostní otevření sportovního areálu u ZŠ ve Štěkni

V pátek 24.9.2021 v 9,00 hod. bude slavnostně otevřen sportovní areál u ZŠ ve Štěkni. Tím bude oficiálně zpřístupněno pro školu i veřejnost nové dětské hřiště, víceúčelové sportoviště, fitness a workoutové hřiště.

Srdečně všechny zveme na toto slavností otevření i prohlídku sportovního areálu.

TJ Otavan Štěkeň – nábor malých fotbalistů

TJ Otavan Štěkeň zve všechny malé fotbalisty a fotbalistky do svých řad. Přijďte se podívat každé pondělí a čtvrtek od 16,30 hod. na trénink na fotbalové hřiště ve Štěkni. Víc podrobností v přiloženém plakátku

Nový hasičský automobil

Od 24.8.2021 rozšířila zásahová jednotka SDH Štěkeň svůj vozový park o nový dopravní automobil Fiat Ducato v hodnotě 1 101 100,- Kč. Jeho pořízení bylo podpořeno z dotačních programů Ministerstva vnitra částkou 450 000,- Kč a Jihočeského kraje částkou 300 000,- Kč.…celý článek

Nový chodník ve Štekni.

13.8.2021 byl dokončen a předán do užívání nový úsek chodníku ve Štěkni. V délce 155 metrů a včetně opěrných zdí a dlážděných vjezdů do přilehlých nemovitostí. Propojuje centrum Štěkně s dalšími lokalitami městyse ve směru ke Kestřanské ulici. Celková cena stavby je 1 054 183,35 Kč, kterou z velké části pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 974 787,87 Kč.

…celý článek

Významné životní jubileum

Před několika dny oslavila naše spoluobčanka Bernardina Hrbková sté narozeniny. Mezi četnými gratulanty byli i zástupci obce. Přestože je paní Hrbková nejstarší občankou obce, překvapila svojí duševní i fyzickou vitalitou a oslava proběhla ve velmi příjemné atmosféře.

…celý článek

Sběr železného šrotu

V sobotu 8.5.2021 dopoledne provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Prosíme naše spoluobčany, aby nepotřebný železný odpad připravili před své domy. Čistý výtěžek z prodeje půjde do spolkové pokladny místních hasičů.

Děkujeme!

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Městys Štěkeň může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 9,93 t. Na každého obyvatele tak připadá 12,05 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO 2 o 118,50 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO 2 ? 46 ks.

Nebylo nutné vytěžit 5 821,62 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 218 krát.

Došlo také k úspoře 59 928,90 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 59929 krát. Podařilo se recyklovat 5 711,86 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 235 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 201,61 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 35841 1€ mincí, nebo 249,05 kg hliníku, který by stačil na výrobu 16604 plechovek o objemu 0,33 l. …celý článek