aktuality Archivy • Page 2 of 2 • městys štěkeň

aktuality

Veselé Vánoce a Šťastný nový rok 2016

/web/htdocs1/stekencz/home/www/wp content/uploads/2015/12/20151222 pf 2015

Vážení spoluobčané,
v předvečer Štědrého dne bych Vám chtěl popřát jménem svým i jménem zaměstnanců a zastupitelů Městyse Štěkeň šťastné a veselé vánoční svátky, plné pohody, klidu a porozumění. Zároveň Vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2016.

Váš starosta

Oprava hasičské zbrojnice v Nových Kestřanech

V průběhu letních měsíců proběhla oprava hasičské zbrojnice v Nových Kestřanech. Byla provedena vyměněna střešní krytiny, latí, okapů, venkovních i vnitřních omítek, izolace proti vlhkosti a nová podlaha. Předpokládaná cena opravy se blížila ke 200.000,-Kč. Obec zažádala o maximální možnou dotaci ve výši 107.000,-Kč. …celý článek

Oprava kanalizace pod Záhorčím

Na konci července letošního roku byla dokončena oprava kanalizace pod Záhorčím. Původní kanalizace ze sedmdesátých let minulého století byla zhotovena nekvalitně, postupně prorostla kořeny stromů, část jí vymlela velká voda a nakonec si splašky z horní části obce našly cestu po povrchu. …celý článek

Svozové vozidlo

Od 21.8.2015 můžete vídat v ulicích Štěkně nový přírůstek do zastaralého vozového parku městyse. Je to malý nákladní automobil – nosič kontejnerů, který bude využíván převážně na svoz a odvoz komunálního bioodpadu při údržbě travnatých ploch a veřejné zeleně.…celý článek

Oprava požární nádrže Záhorčí

V domluveném termínu do 31.7.2015 byla dokončena oprava hráze požární nádrže Záhorčí a konečně mohlo dojít k jejímu napouštění. Oprava spočívala v překopání hráze v místě jejího poškození, položení nového potrubního vedení nejen skrz hráz, ale až k napojení na kanalizaci,nová šachta, zajílování a utěsnění hráze apd. …celý článek