Ministerstvo životního prostředí Archivy • městys štěkeň

Ministerstvo životního prostředí

FVE Štěkeň – ČOV

Na střeše ČOV ve Štěkni byla vybudována fotovoltaická elektrárna, která předpokládá úsporu až 30% elektrické energie. ČOV patří se spotřebou cca 55 MWh k největším odběrným místům, proto bude úspora velmi citelná.

Celkové náklady na opravu střechy a vybudování elektrárny byly v hodnotě 802.774,50 Kč. Podařilo se získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, která bude dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši cca 50%.

 

Rekonstrukce kulturního domu v Nových Kestřanech

V loňském roce jsme provedli celkovou rekonstrukci kulturního domu v Nových Kestřanech. Už jí po 50-ti letech provozu nutně potřeboval. Rekonstrukce zahrnovala výměnu oken a dveří, zateplení střechy a pláště budovy, nová venkovní vstupní schodiště, chodník a další. Také sál prošel celkovou opravou – výměna elektroinstalace a svítidel, obložení stěn a pódia, instalace ústředního topení, přebroušení a oprava parket, nové závěsy a také nové stoly a židle.

Rekonstrukce stála celkem 5,5 mil. Kč, z Operačního programu Životního prostředí jsme získali dotaci téměř 1,5 mil. Kč.