koronavirus Archivy • Page 2 of 3 • městys štěkeň

koronavirus

Zajištění služeb pro občany starší 65 let a občany zdravotně handicapované

Městys Štěkeň dává na vědomí, že po dobu trvání nouzového stavu bude občanům starším 65 let a občanům handicapovaným poskytnuta ze strany městyse maximální pomoc k zajištění nouzového přežití. Jedná se především o základní potraviny, hygienické pomůcky a léky.

Pro zajištění pomoci volejte tel. 383 393 117 nebo 724 189 598.

Jak nakládat s odpadem v době epidemie COVID-19

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do nádob směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami