Nezařazené Archivy • Page 2 of 2 • městys štěkeň

Nezařazené

Program 12. ročníku Hudebního léta ve Štěkni

1. KONCERT 2.6. 2018 od 19.00 APOLLON KVARTET
2. KONCERT 16. 6. 2018 od 19.00 MARTINA MIHULKOVÁ – flétna
ALICE LIN – klavír
3. KONCERT 7. 7. 2018 od 19.00 ESQUALO QUINTET
a zpěvačka GABRIELA VERMELHO
4. KONCERT 11. 8. 2018 od 19.00 RADEK ŽITNÝ A KOL.
5. KONCERT 8. 9. 2018 od 19.00 MANŽELÉ WIESNEROVI čtyřruční klavír
6. KONCERT 15. 9. 2018 od 19.00 GABRIELA PECHMANOVÁ soprán
DANIEL WIESNER – klavír


PRĚJEME KRÁSNÉ HUDEBNÍ ZÁŽITKY Z KONCERTŮ I HEZKÉ LÉTO

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 20/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 27. června 2016, od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

 

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Změna ÚP č. 5 Městyse Štěkeň
  3. Informace z VH ROS a VH SoDP
  4. Informace k dotacím
  5. Různé – rozpočtové opatření č. 5 a 6, informace o krajských volbách, dotacích, pozemkové úpravě, sběrném dvoře apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 20. 6. 2016