Nezařazené Archivy • Page 2 of 2 • městys štěkeň

Nezařazené

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 20/2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 27. června 2016, od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

 

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Změna ÚP č. 5 Městyse Štěkeň
  3. Informace z VH ROS a VH SoDP
  4. Informace k dotacím
  5. Různé – rozpočtové opatření č. 5 a 6, informace o krajských volbách, dotacích, pozemkové úpravě, sběrném dvoře apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 20. 6. 2016