přerušení dodávek elektřiny Archivy • městys štěkeň

přerušení dodávek elektřiny

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

26. srpna (čt), od 08:00 do 10:00

Štěkeň ulice Zahradní od křižovatky se Slatinskou směrem k ZD včetně lokality výstavby nových RD, ZŠ a MŠ, Týká se domů 188, 155, 193, 154, 203, 183, 130, 205

 

26. srpna (čt), od 10:00 do 12:00

Štěkeň část ulice U Zámku od sokolovny čp. 108 nahoru po čp. 5 a čp. 197 včetně, zámek, ulička nad zámkem, ulice Na Městečku od čp. 2 levá strana po čp. 12 včetně, včetně všech podnikatelských odběrů v této části městyse (prodejna COOP, hotel), Týká se domů 1, 10, 196, 197, 5, 2, 9

 

Více informací v odkazech…

Vyvěšeno: 19.8.2021 (PDF1 , PDF2)

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 09.09.2020 od 12:00 hod do 14:30 hod

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.09.2020 od 12:00 hod do 14:30 hod


Vypnutá oblast:

Štěkeň celá horní část Městyse nad ulicí na Měste4ku, ulice Na M2ste4ku, U Zámku, Slatinská, Školní, Lesní, Na Višňovce, Zahradní, Luční, K Vítkovu, Kestřanská, výjezd směr Kestřany a Vítkov včetně všech podnikatelských subjektů (pošta, ústředna, praktický lékař, prodejna, hotel, řeznictví, ČOV, bjekty ZD Přešťovice ve Štěkni, hřbitov,ZŠ + MŠ)

Více informací…