original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny
Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00
Důležité otvírací doby
Sběrný dvůr u lihovaru
(zimní provozní doba 6.11.2033 - 28.2.2024)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-16:00
Středa 14:00-16:00
Neděle 14:00-16:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Stavebník – Městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČ: 00251895. podal dne 22.4.2015 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu ,,Stavební úpravy objektu č.p. 4 – bytový dům, SO 02 – Parkoviště, ostatní plochy a zpevněné plochy pěší komunikace” na pozemcích parc.č. 3/1, 1073/2, 1147, 1148 vše v k.ú. Štěkeň, obec Štěkeň. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Jedná se o přestavbu budovy bývalých skladů a parkování techniky na bytový dům a stavbu přilehlého parkoviště. Více informací v přiloženém souboru…

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.5.2015 (PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející akce
Geoportál Štěkeň

 

 

Obecní rozhlas

 

5.10.2023 - Ve čtvrtek 5.10.2023 končí letní svoz komunálního odpadu. Od tohoto data začíná zimní svoz komunálního odpadu, tj. každý týden vždy ve čtvrtek.

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky