original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny
Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00
Důležité otvírací doby
Sběrný dvůr u lihovaru
(zimní provozní doba od 21.11.2022 - 28.2.2023)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-16:00
Středa 14:00-16:00
Neděle 14:00-16:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 12

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se uskuteční dne 7. září 2015 od 18.30 hod, v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

 

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Vyjádření k záměru úpravy mlýnské stoky – prokopání kanálu – žádost MVE
  3. Vyjádření k záměru chovu bizonů a jelení zvěře na pozemku p.č. 1004/1 a 1004/45 v k.ú. Štěkeň
  4. Pověření starosty k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze SF ŽP – zateplení budovy
  5. Věcné břemeno E-ON – Nové Kestřany VN, TS3 kNN
  6. Nabídka na zpracování a kompletní administraci výběrového řízení na akci: Stavební úpravy objektu čp. 4 – bytový dům ve Štěkni.
  7. Různé – záměr městyse na přijetí pozemku o výměře 93 m2, návrh na schválení přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Štěkeň ve výši 10 tis. Kč, návrh na schválení směrnic ZŠ a MŠ Štěkeň, informace o opravě WC v budově ZŠ, informace o svozovém vozidlu, oprava komunikace ve Vítkově, informace o opravě has.zbrojnice v NK, informace o opravě st.komunikace Štěkeň-Vítkov , rozpočtové opatření č. 7/2015 apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející akce
Obecní rozhlas

 

3.10.2022 - Ve čtvrtek 6.10.2022 končí letní svoz komunálního odpadu. Od tohoto data začíná zimní svoz komunálního odpadu, tj. každý čtvrtek.

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky