přerušení dodávek elektřiny Archivy • Page 2 of 3 • městys štěkeň

přerušení dodávek elektřiny

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 09.09.2020 od 12:00 hod do 14:30 hod

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.09.2020 od 12:00 hod do 14:30 hod


Vypnutá oblast:

Štěkeň celá horní část Městyse nad ulicí na Měste4ku, ulice Na M2ste4ku, U Zámku, Slatinská, Školní, Lesní, Na Višňovce, Zahradní, Luční, K Vítkovu, Kestřanská, výjezd směr Kestřany a Vítkov včetně všech podnikatelských subjektů (pošta, ústředna, praktický lékař, prodejna, hotel, řeznictví, ČOV, bjekty ZD Přešťovice ve Štěkni, hřbitov,ZŠ + MŠ)

Více informací…

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 31.03.2020 od 12:00 do 31.03.2020 14:30

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 31.03.2020 od 12:00 do 14:30 hod


Vypnutá oblast:

Štěkeň část ulice Klostermannova od ulice Na Městečku od čp.57 a čp.169 po čp.124 a čp.125 včetně, ulička k fotbalovému hřišti, Podskalí, U zámku část od čp.11včetně a sokolovny výjezd směr Strakonice, včetně podnikatelských odběrů v těchto částí městyse, Štěkeň vodárna, kemp, tenisové kurty, chaty v lese nad jezem

Více informací…

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 25.02.2020 od 08:00 hod do 11:00 hod

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 25.02.2020 od 08:00 hod do 11:00 hod


Vypnutá oblast:

Štěkeň celá horní část Městyse nad ulicí na Měste4ku, ulice Na M2ste4ku, U Zámku, Slatinská, Školní, Lesní, Na Višňovce, Zahradní, Luční, K Vítkovu, Kestřanská, výjezd směr Kestřany a Vítkov včetně všech podnikatelských subjektů (pošta, ústředna, praktický lékař, prodejna, hotel, řeznictví, ČOV, bjekty ZD Přešťovice ve Štěkni, hřbitov,ZŠ + MŠ)

Více informací…

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 03.06.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 03.06.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod


Vypnutá oblast:

Štěkeň část ulice Kestřanská od čp.44 a čp.35 včetně výjezd směr Nové Kestřany.

Více informací…

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 06.12.2018 od 08:00 do 15:00

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 6.12.2018 od 08:00 do 15:00


Vypnutá oblast:

Štěkeň spodní část náměstí ulice Na Městečku od čp.54 po křižovatku s Kestřanskou, řeznictví, včetně všech podnikatelských odběrů v této části městyse

Více informací...

Oznámení o přerušení dodávek elektrické 24. a 25.10.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 24.10.2018 od 08:00 do 14:00 a

Dne 25.10.2018 od 07:30 do 11:30

 

Vypnutá oblast:
Vodárna, kemp, tenisové kurty, chaty v lese nad jezem Štěkeň celá ulice Klostermannova , ulička k fotbalovému hřišti, Podskalí, U zámku část od čp.11 včetně a sokolovny, výjezd směr Strakonice, včetně podnikatelských odběrů v těchto částí městyse

Více informací…

 

 

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

 

 

Dne 02.11.2017 od 08:00 do 14:00

Vypnutá oblast:
Štěkeň část ulice Slatinské od zámku od čp.196 a čp.5 nahoru ke křižovatce se Školní, levá strana Školní od čp.159 nahoru po čp.157 včetně, spojovací uličky od čp.170 dolů k čp.215 a od čp.5 po čp.2 včetně

Více informací…

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie ve Štěkni

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

 

 

Dne 02.11.2017 od 08:00 do 14:00

Vypnutá oblast:
Vypnutá oblast: Štěkeň ulice U Zámku od sokolovny čp.108 nahoru po čp.5 a čp.197 včetně, zámek, ulička nad zámkem, ulice Na Městečku od čp.2 levá strana po čp.12 včetně, včetně všech podnikatelských odběrů v této části městyse (prodejna, hotel) Štěkeň spodní část náměstí ulice Na Městečku od čp.54 po křižovatku s Kestřanskou, řeznictví, celá ulice Kestřanská, výjezd směr Čejetice a ČOV, včetně všech podnikatelských odběrů v této části městyse Štěkeň horní část ulice Na Městečku od č.p.15 včetně po křižovatku s ulicí Kestřanská, spodní část ulice Na Městečku od čp.101 po čp.150 včetně, celá ulice K Vítkovu, celá ulice Slatinská včetně středu obce nad prodejnou, ulice Zahradní u bytovek až po čp.176 včetně, ulice Školní, včetně všech podnikatelských odběrů v této části městyse (pošta, ústředna, praktický lékař) Štěkeň část Višňovka, ulice Na Višňovce a Lesní od čp.168 a hřiště nahoru, vodojem, Štěkeň ulice Zahradní od křižovatky se Slatinskou směrm k ZD, ZŠ a MŠ Štěkeň objekty ZD Přešťovice ve Štěkni, hřbitov Nové Kestřany kompletně celá obec včetně všech podnikatelských odběrů v obci, ZD, samoty na Rechlích Vítkov celá obec včetně všech podnikatelských odběrů v obci

Více informací…