original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru
(letní provozní doba 1.3.2024 - 10.11.2024)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Závěrečný účet za rok 2023 – městys Stěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 15.5.2024

 

 

01 Závěrečný účet za rok 2023
02 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
03 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023
04 Výroční zpráva městyse Štěkeň za rok 2023
05 Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2023
06 Poskytnuté transfery a dary v roce 2023
07 Hospodaření sociálního fondu za rok 2023
08 Rozvaha k 31.12.2023
09 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
10 Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023
11 Hlavní kniha analytická k 31.12.2023
12 Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2023
13 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2023
14 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň

 

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Geoportál Štěkeň

 

 

Obecní rozhlas

 

29.4.2024 - Ve čtvrtek 2.5.2024 končí zimní svoz komunálního odpadu. Od tohoto data začíná letní svoz komunálního odpadu, tj. každý sudý týden ve čtvrtek. (svoz bude 2.5.2024 a pak 16.05.2024).

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Zmeškali jste někdy důležité informace?