original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru
(Letní provozní doba od 1.3.2022 - 30.11.2022)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Závěrečný účet za rok 2021 městys Štěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 29.6.2022

 

 

01_Závěrečný účet za rok 2021
02_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
03_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021
04_Výroční zpráva za rok 2021
05_Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2021
06_Poskytnuté transfery a dary v roce 2021
07_Hospodaření sociálního fondu za rok 2021
08_Rozvaha k 31.12.2021
09_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
10_Příloha k úč. závěrce k 31.12.2021
11_Hlavní kniha analytická k 31.12.2021
12_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň
13_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň
14_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace Městys Štěkeň

Informace ke svozu popelnic a provozu sběrného dvora

V poslední době přibývá vedle popelnic množství pytlů s odpadem. Svozová firma má ve smlouvě pouze výsyp z nádob, tedy z popelnic. A protože pytlů stále přibývá, některé jsou nedostatečně uzavřené, některé jsou děravé a často se jim rozsypou, odmítla již pytle nakládat. Situace je řešitelná lepším tříděním odpadu nebo si přikoupit druhou popelnici. Ale výsyp každé další popelnice obec zaplatí, respektive občané formou poplatku, který se podle toho bude úměrně navyšovat. V letošním roce svozová firma cenu svozu popelnic již dvakrát navyšovala a uložení odpadu na skládce se zdražilo také výrazně. Proto je důležité co nejvíce třídit.

Z důvodu motivace občanů k třídění odpadu je již ve velkém počtu obcí a měst limitován počet a objem popelnic na směsný odpad. Pro vaši představu je to téměř ve všech případech 1 popelnice o 120 l (běžná popelnice) při svozu 1x za 14 dní pro domácnost do 4 osob a 2 popelnice 120 l (nebo jedna 240 l) pro domácnost 5 – 8 osob. Za každou další popelnici si domácnost výrazně připlatí.

2.6. jsem si před svozem popelnic projel obec. Vůbec není výjimkou dvě, tři i více popelnic u jednoho rodinného domu, naopak výjimkou je jen jedna popelnice (neobložená pytlema). U rodinného domu, kde jich bylo asi nejvíc (960 litrů), jsem se do nich podíval. Ani jedna nebyla plná, mimo běžného odpadu množství plastů, kusy plechu, rychlovarná konvice, podestýlka od slepic apd. To jen co bylo vidět navrch, co bylo vespod ……… Ale také jsem narazil na úplný opak, kdy obyvatelé bytovky plní další popelnici až když je ta předchozí úplně plná a k vývozu připraví pouze ty plné. A stálo jich tam méně, než u některého rodinného domu.

V současnosti poplatky za odpad zdaleka nepokryjí náklady na jeho svoz a uložení a tyto náklady se budou stále zvyšovat. Proto vás žádám o zodpovědný přístup k třídění odpadů. Aby jste to měli snazší, zřídili jsme několik dalších sběrných míst na tříděný odpad v různých částech obce a podle potřeby v tom budeme pokračovat i nadále. Také sběrný dvůr je vám na tříděný odpad k dispozici každé pondělí, středu a neděli od 14 do 17 hodin (papír, plast, železo, elektro, bioodpad, fritovací olej, nebezpečný odpad-barvy, ředidla, oleje). Ale pouze na tříděný a velkoobjemový odpad. Velkoobjemový znamená takový, který se nevejde do popelnice (nábytek, matrace, apd.). Zaměstnanci sběrného dvora nebudou přijímat pytle komunálního odpadu, protože to by nemělo význam. Vyvezení a uložení odpadu ze sběrného dvora je stejně nákladné jako vyvezení popelnic.

Doufám, že jsem vás touto informací přesvědčil se zamyslet, jak zacházet s odpadem a předem vám za zlepšení této situace děkuji.

Bohumil Bláha – starosta

 

Zmeškali jste někdy důležité informace?

Obecní rozhlas

 

9.5.2022 - Ve čtvrtek 5.5. 2022 skončil zimní svoz komunálního odpadu. Další svoz bude ve čtvrtek 19.5.2022 a poté každý čtvrtek v sudý týden.

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky