original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz


Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00


Knihovna

tel.: 383393245

Středa 8:00-11:30 12:30-17:30

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 20. prosince 2018 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 12.12.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Schválení střednědobého výhledového rozpočtu na období 2020-2023
 3. Schválení žádosti o prodej pozemků – část 333/2 o výměře cca 1300m², část pozemku 156/1 o výměře cca 280m², část pozemku 333/2 o výměře cca 205m² a část pozemku 156/1 o výměře cca 2500m², vše v k.ú. Štěkeň
 4. Schválení OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

USNESENÍ č. 3/2018

USNESENÍ č. 3/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 5. prosince 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 10.12.2018 (PDF)

ZRUŠENO!! Adventní koncert

Městys Štěkeň Vás srdečně zve na Adventní koncert, který se koná v sobotu, 8.12.2018 od 17 hodin v Losyho sále na zámku ve Štěkni.

Vystoupí Písecký pěvecký sbor SONITUS.

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 5. prosince 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 28.11.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Rozpočet na rok 2019
 3. Program obnovy venkova na období 2018 – 2022
 4. Prodej části pozemku 333/2 v k.ú. Štěkeň o výměře 1131m²
 5. Žádosti o prodej pozemků – část 333/2 o výměře cca 1300m², část pozemku 156/1 o výměře cca 280m², část pozemku 333/2 o výměře cca 205m² a část pozemku 156/1 o výměře cca 2500m², vše v k.ú. Štěkeň
 6. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 7. Příprava akcí a možností čerpání dotací
 8. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

“Nad zámkem” projekt bytových domů

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Hlášení rozhlasu

5.12.2018 - Od 24.12.2018 do 1.1.2019 bude sběrný dvůr uzavřen.


4.12.2018 - Městys Štěkeň se omlouvá, ale z technických důvodů se ruší koncert plánovaný na 8.12. Plánujeme náhradní termín.


28.11.2018 - Dne 6.12.2018 bude Úřad městyse Štěkeň z technických důvodů uzavřen .


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky