original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru
(letní provozní doba od 1.3.2023 - 20.11.2023)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

Dne 27.5.2023 byla slavnostně otevřena a předána do užívání JSDH Štěkeň nová hasičská zbrojnice. Slavnostnímu aktu přihlížela velká skupina místních i přespolních občanů. Byla předána ocenění za zásluhy a přínos pro sbor a také symbolický klíč od nové zbrojnice. Po přivítání starostou městyse Bohumilem Bláhou podpořili slavnostní okamžik svými projevy i vážení hosté – senátor parlamentu ČR MUDr. Tomáš Fiala, starosta KSH Jihočeského kraje Mgr. Jiří Žižka, velitel stanice HZS Strakonice mjr. Petr Šanda, 1. náměstek starostky OSH Strakonice František Kotrc a velitel JSDH Štěkeň František Žižka. K vidění byla technika IZS a ukázka práce policejního psovoda. Pro děti byl připraven animační program, skákací hrad, stříkání na terče za medaile apd. Celým odpoledne prováděl a hrál DJ František Mareš.

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 – městys Štěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 24.5.2023

 

 

01_Návrh závěrečného účtu za rok 2022
02_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
03_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022
04_Výroční zpráva za rok 2022
05_Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2022
06_Poskytnuté transfery a dary v roce 2022
07_Hospodaření sociálního fondu za rok 2022
08_Rozvaha k 31.12.2022
09_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
10_Příloha k účetní závěrce k 31.12.2022
11_Hlavní kniha analytická k 31.12.2022
12_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň
13_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2022
14_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň

Slavnostní předání hasičské zbrojnice spojené s programem pro děti

Předání symbolického klíče od nové hasičské zbrojnice, ukázka techniky IZS, ukázka práce policejních psovodů, historické fotografie, animační program pro děti, skákací hrad…

Celým odpolednem vás bude provázet a hrát DJ Mareš. Občerstvení zajištěno.

Nadcházející akce

Geoportál Štěkeň

 

 

Obecní rozhlas

 

3.10.2022 - Ve čtvrtek 6.10.2022 končí letní svoz komunálního odpadu. Od tohoto data začíná zimní svoz komunálního odpadu, tj. každý čtvrtek.

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Zmeškali jste někdy důležité informace?