Úřední deska

Červenec 2024

Vyvěšeno    4.7.2024 –  Veřejná vyhláška

 

Květen 2024

Vyvěšeno    27.5.2024 – Opatření obecné povahy č. 1_2024_OZZL (návrh) vlk evropský

Vyvěšeno    23.5.2024 – Oznámení o místě a konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno    22.5.2024 – Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

Vyvěšeno    20.5.2024 – SMOOS – návrh závěrečného účtu za rok 2023

Vyvěšeno    15.5.2024 – Usnesení č. 17/2024

Vyvěšeno    15.5.2024 – Závěrečný účet za rok 2023 – městys Stěkeň

Vyvěšeno    13.5.2024 – Oznámení o konání prvního zasedání volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

Vyvěšeno    13.5.2024 – Rozpočtové opatření č. 2/2024

Vyvěšeno    6.5.2024   – Pozvánka na zastupitelstvo 13.5.2024

 

Duben 2024

Vyvěšeno    30.4.2024 – Veřejná vyhláška-Finanční úřad-Daň z nemovitých věcí na rok 2024

Vyvěšeno    30.4.2024 – Finanční úřad -Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno    30.4.2024 – Finanční úřad – Informace o zasílání poštovních poukázek

Vyvěšeno    30.4.2024 – Finanční úřad – informace o možnosti zasílání údajů e-mailem

Vyvěšeno    29.4.2024 – ČEVAK a.s. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023

Vyvěšeno    24.4.2024 – Usnesení č. 16/2024

Vyvěšeno    24.4.2024 – Návrh závěrečného účtu za rok 2023 – městys Štěkeň

Vyvěšeno    23.4.2024 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 7. a 8. 6 .2024

Vyvěšeno    15.4.2024 – Pozvánka na zastupitelstvo 22.4.2024

Vyvěšeno    15.4.2024 – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2024

Vyvěšeno    12.4.2024 – SODP – Návrh závěrečného účtu za rok 2023

 

Březen 2024

Vyvěšeno    20.3.2024 – SODP – Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2024

 

Únor 2024

Vyvěšeno    28.2.2024 – Usnesení č. 15/2024

Vyvěšeno    19.2.2024 – Krajský úřad Jih. kraj – Opatření obecné povahy 1_2024_OZZL (návrh)

Vyvěšeno    19.2.2024 – Pozvánka na zastupitelstvo 26.2.2024

Vyvěšeno    13.2.2024 – Veřejná vyhláška – návrh dodatku plánu péče pro přírodní památku

Vyvěšeno    6.2.2024 – Veřejná vyhláška-Krajský úřad Jč. kraj

Vyvěšeno    5.2.2024 – Záměr na prodej obecního bytu, Zahradní ulice 174, Štěkeň

 

Leden 2024

Vyvěšeno    31.1.2024 – Usnesení č. 14/2024

Vyvěšeno    26.1.2024 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu Kestřanská ul. Štěkeň

Vyvěšeno    24.1.2024 – Určení místa a doby pro prohlášení ke vstupu do registrovaného partnerství

Vyvěšeno    22.1.2024 – Pozvánka na zastupitelstvo 29.01.2024

Vyvěšeno    15.1.2024 – Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZl – stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Vyvěšeno    12.1.2024 – Záměr na prodej části pozemku p.č. 333/147

Vyvěšeno    8.1.2024 – Výroční zpráva městyse Štěkeň za rok 2023, dle zák. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno    8.1.2024 – Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům dle zák. 250/2000 Sb.

Vyvěšeno    5.1.2024 – Veřejná vyhláška – oznámení o vydání 4a aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Vyvěšeno    4.1.2024 – Záměr na bezúplatný převod

 

____________________________________________________________________________________________

2023

____________________________________________________________________________________________

Prosinec 2023

Vyvěšeno   20.12.2023 – Usnesení č. 13/2023

Vyvěšeno   13.12.2023 – SPDP – Schválený rozpočet na rok 2024

Vyvěšeno   13.12.2023 – SODP – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2027

Vyvěšeno   12.12.2023 – Rozpočtové opatření č. 4/2023

Vyvěšeno   11.12.2023 – Opatření obecné povahy 2/2023 návrh – odchytový postup kormorán velký

Vyvěšeno   7.12.2023 –  Pozvánka na zastupitelstvo 15.12.2023

 

Listopad 2023

Vyvěšeno   28.11.2023 – SODP -Návrh střednědobého výhledu na roky 2024-2027

Vyvěšeno   28.11.2023 – SODP – Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Vyvěšeno   22.11.2023 – Schválený rozpočet na rok 2024 – Městys Štěkeň

Vyvěšeno   22.11.2023 – Usnesení č. 12/2023

Vyvěšeno   13.11.2023 – Pozvánka na zastupitelsvo 20.11.2023

Vyvěšeno   8.11.2023  – SMOOS Strakonice Návrh rozpočtu na rok 2024

Vyvěšeno   8.11.2023  – SMOOS Strakonice – Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025-2028

Vyvěšeno   3.11.2023  –  Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu

 

Říjen 2023

Vyvěšeno   25.10.2023 – Záměr na pronájem bytu 1+kk, Školní ulice 188, Štěkeň

Vyvěšeno   25.10.2023 – Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1_2023 – poplatek odpadové hospodářství

Vyvěšeno   25.10.2023 – Oznámení o vyhlášení právního předpisu 2_2023 – poplatek psi

Vyvěšeno   25.10.2023 – Oznámení o vyhlášení právního předpisu 3_2023 – poplatek z pobytu

Vyvěšeno   25.10.2023 – Oznámení o vyhlášení právního předpisu 4_2023 – poplatek ze vstupného

Vyvěšeno   25.10.2023 – Oznámení o vyhlášení právního předpisu 5_2023 – poplatek za užívání veřejného prostranství

Vyvěšeno   25.10.2023 – Obecně závazná vyhláška městyse Štěkeň o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyvěšeno   25.10.2023 – Obecně závazná vyhláška městyse Štěkeň o místním poplatku ze vstupného

Vyvěšeno   25.10.2023 – Obecně závazná vyhláška městyse Štěkeň o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno   25.10.2023 – Obecně závazná vyhláška městyse Štěkeň o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno   25.10.2023 – Obecně závazná vyhláška městyse Štěkeň o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno   18.10.2023 – Návrh rozpočtu na rok 2024 – městys Štěkeň

Vyvěšeno   18.10.2023 – Usnesení č. 11/2023

Vyvěšeno   9.10.2023  – Pozvánka na zastupitelstvo 16.10.2023

Vyvěšeno   6.10.2023  – Rozpočtové opatření č. 3/2023

 

Září 2023

Vyvěšeno   11.9.2023  – 20230912_usneseni_o_narizeni_elektronickeho_drazebniho_jednani_drazebni_vyhlaska

Vyvěšeno    4.9.2023  – Záměr na směnu pozemku p.č. 1077/8 v k.ú. Štěkeň a část pozemku p.č. 1892 v k.ú. Štěkeň o výměře 16 m2

Vyvěšeno    4.9.2023  – Záměr na prodej části pozemku p.č. 1892 v k.ú. Štěkeň

Vyvěšeno    4.9.2023  – Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

 

Srpen 2023

Vyvěšeno    30.8.2023  – Usnesení č. 10/2023

Vyvěšeno    23.8.2023  – Krajský soud České Budějovice_Výzva osobám zúčastněným na řízení

Vyvěšeno    21.8.2023  – Pozvánka na zastupitelstvo 28. srpna 2023

Vyvěšeno    11.8.2023  – Záměr na pronájem -pacht zahrádky p.č. 333_19 v k.ú. Štěkeň o výměře 398 m2

Vyvěšeno    7.8.2023   – Záměr na pronájem/pacht pozemku v k.ú. Vítkov u Štěkně

Vyvěšeno    7.8.2023   – Záměr na pronájem/pacht pozemku p.č. 1468 a p.č. 1891 v k.ú. Štěkeň

Vyvěšeno    7.8.2023   – Záměr na pronájem/pacht p.č. 1600 k.ú. Štěkeň

Vyvěšeno    7.8.2023   – Záměr na pronájem/pacht pozemků v k.ú. Štěkeň a v k.ú. Vítkov u Štěkně

Vyvěšeno    2.8.2023   – Opatření obecné povahy 1/2023

 

Červenec 2023

Vyvěšeno    13.7.2023 – Usnesení č. 9/2023

Vyvěšeno    3.7.2023  – Pozvánka na zastupitelstvo 10.7.2023

Vyvěšeno    3.7.2023  – Opatření obecné povahy č. 1/2023

 

Červen 2023

Vyvěšeno    26.6.2023 – Závěrečný účet za rok 2022 – Svazek obcí Dolního Pootaví

Vyvěšeno    21.6.2023 – Usnesení č. 8/2023

Vyvěšeno    21.6.2023 – Závěrečný účet za rok 2022 – městys Štěkeň

Vyvěšeno    15.6.2023 – Exekuční příkaz

Vyvěšeno    12.6.2023 – Pozvánka na zastupitelstvo č. 8/2023

Vyvěšeno    7.6.2023  – Rozpočtové opatření č. 2/2023

Vyvěšeno    5.6.2023  – Návrh závěrečného účtu za rok 2022 – Svazek obcí Dolního Pootaví

 

Květen 2023

Vyvěšeno    24.5.2023 – Návrh závěrečného účtu za rok 2022 – městys Štěkeň

Vyvěšeno    24.5.2023 – Usnesení č. 7/2023

Vyvěšeno    22.5.2023 – Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022

Vyvěšeno    15.5.2023 – Pozvánka na zastupitelstvo č. 7/2023

 

Duben 2023

Vyvěšeno    28.4.2023 – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022

Vyvěšeno    24.4.2023 – Veřejná vyhláška – Finanční úřad Strakonice – hromadný předpisový seznam

Vyvěšeno    12.4.2023 – Rozpočtové opatření č. 1/2023

 

Březen 2023

Vyvěšeno    29.3.2023 – Usnesení č.6/2023

Vyvěšeno    20.3.2023 – Pozvánka na zastupitelstvo č. 6/2023

Vyvěšeno    20.3.2023 – Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2023-SODP

Vyvěšeno    1.3.2023   – Záměr na pronájem obecního bytu 1+2, Štěkeň

Vyvěšeno    1.3.2023   – Usnesení č.5/2023

 

Únor 2023

Vyvěšeno    27.2.2023 – Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno    20.2.2023 – Pozvánka na zastupitelstvo č.5/2023

Vyvěšeno    8.2.2023 – Záměr na pronájem bytu 2+1, Školní ul. Štěkeň

Vyvěšeno    8.2.2023 – Záměr na prodej pozemku p.č. 1321, k.ú. Štěkeň

Vyvěšeno    8.2.2023 – Záměr na prodej pozemku p.č. 272/2 k.ú. Štěkeň

Vyvěšeno    6.2.2023 – Výroční zpráva podle zákona č. 106_1999 Sb. za rok 2022

Vyvěšeno    6.2.2023 – Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům dle zákona č. 250_2000 Sb. v r. 2022

Vyvěšeno    1.2.2023 – Usnesení 4/2023

 

Leden 2023

Vyvěšeno    23.1.2023 – Pozvánka na zastupitelstvo 30.1.2023

Vyvěšeno    17.1.2023 – Rozpočtové opatření č. 7/2022

Vyvěšeno    5.1.2023 – Záměr na pronájem pozemku p.č. 1600 k.ú. Štěkeň

 

____________________________________________________________________________________________

2022

____________________________________________________________________________________________

 

Prosinec 2022

Vyvěšeno    28.12.2022  – Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

Vyvěšeno    28.12.2022  – Volby COVID

Vyvěšeno    15.12.2022  – Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu na roky 2023-2025 – SODP

Vyvěšeno    15.12.2022  – Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 – SODP

Vyvěšeno    12.12.2022  – Oznámení o době a místě konání 1. zasedání volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Vyvěšeno    12.12.2022  – Rozpočtové opatření č. 6/2022

Vyvěšeno    6.12.2022  – Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Štěkeň, část k.ú. Přešťovice

Vyvěšeno    1.12.2022  – Oznámení o jmenování zapisovatelů pro volbu prezidenta ČR

 

Listopad 2022

Vyvěšeno    30.11.2022 – Rozpočet na rok 2023 – městys Štěkeň

Vyvěšeno    30.11.2022 – Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu – k.ú. Vítkov u Štěkně

Vyvěšeno    30.11.2022 – Střednědobý výhledový rozpočet 2024-2026 – Městys Štěkeň

Vyvěšeno    30.11.2022 – Usnesení č.3/2022

Vyvěšeno    28.11.2022 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR

Vyvěšeno    25.11.2022 – SODP – návrh středněhodného výhledového rozpočtu na 2023-2025

Vyvěšeno    25.11.2022 – SODP – návrh rozpočtu na rok 2023

Vyvěšeno    21.11.2022 – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno    21.11.2022 – Státní pozemkový úřad – rozhodnutí

Vyvěšeno    21.11.2022 – SMOOS návrh rozpočtu na rok 2023

Vyvěšeno    14.11.2022 – Dotační program JČ. kraje – My v tom Jihočechy nenecháme

Vyvěšeno    14.11.2022 – Státní pozemkový úřad – rozhodnutí

Vyvěšeno    10.11.2022 – Usnesení č. 2/2022

Vyvěšeno    10.11.2022 – Rozpočtové opatření č. 5/2022

Vyvěšeno    9.11.2022 – Střednědobý výhledový rozpočet – návrh na období 2024-2026 městys Štěkeň

Vyvěšeno    9.11.2022 – Návrh rozpočtu na rok 2023 – městys Štěkeň

Vyvěšeno    7.10.2022 – Veřejná vyhláška – úprava provozu

 

Říjen 2022

Vyvěšeno   31.10.2022 – Pozvánka na zastupitelstvo č. 2/2022

Vyvěšeno   19.10.2022 – Usnesení č. 1/2022

Vyvěšeno   19.10.2022 – Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno   10.10.2022 – Informace o konání ustavujícího zastupitelstva městyse Štěkeň

 

Září 2022

Vyvěšeno   14.9.2022 – Usnesení č. 44/2022

Vyvěšeno   13.9.2022 – Rozpočtové opatření č. 4/2022

Vyvěšeno   7.9.2022 – Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno   5.9.2022 – Pozvánka na zastupitelstvo

 

Srpen 2022

Vyvěšeno   24.8.2022 – Oznámení o době a konání zasedání volebních komisí

Vyvěšeno   17.8.2022 – Usnesení č. 43/2022

Vyvěšeno   11.8.2022 – Záměr na prodej části pozemku 1522/2 k.ú. Vítkov

Vyvěšeno   11.8.2022 – Jmenování zapisovatelů pro volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno    8.8.2022 – Pozvánka na zastupitelstvo č. 43/2022

Vyvěšeno    8.8.2022 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vyvěšeno    8.8.2022 – Zaregistrované kandidátní listiny

Vyvěšeno    4.8.2022 – Veřejná vyhláška – úprava provozu

 

Červenec 2022

Vyvěšeno    21.7.2022 – Veřejná vyhláška – Územní plán

Vyvěšeno    7.7.2022  – Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

 

Červen 2022

Vyvěšeno    29.6.2022  – Závěrečný účet za rok 2021 městys Štěkeň

Vyvěšeno    29.6.2022  – Usnesení č. 42/2022

Vyvěšeno    20.6.2022  – Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

Vyvěšeno    20.6.2022  – Pozvánka na zastupitelstvo

 

Květen 2022

Vyvěšeno    25.5.2022  – Odpověď na žádost o informace ohledně legálního způsobu boje

Vyvěšeno    25.5.2022  – Odpověď na žádost o informace ohledně nezákonného zneužívání státní moci proti svobodě slova

Vyvěšeno    18.5.2022  – Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 SoDP

Vyvěšeno    18.5.2022  – Oznámení o zveřejnění RO-SODP

Vyvěšeno    18.5.2022  – Usnesení č. 41/2022

Vyvěšeno    18.5.2022  – Počet zastupitelů – volební období 2022-2026

Vyvěšeno    18.5.2022  – Záměr na pronájem pozemku

Vyvěšeno    18.5.2022  – Návrh závěrečného účtu za rok 2021 městys Štěkeň

Vyvěšeno    10.5.2022  – Rozpočtové opatření č. 3/2022

Vyvěšeno     9.5.2022  – Pozvánka na zastupitelstvo

 

Duben 2022

Vyvěšeno    29.4.2022  – ČEVAK – kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno    26.4.2022  – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022

Vyvěšeno    11.4.2022  – Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2021

Vyvěšeno    11.4.2022  – Veřejná vyhláška 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Vyvěšeno    11.4.2022  – Rozpočtové opatření č. 2/2022

Vyvěšeno    11.4.2022  – 16. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno    7.4.2022  – Usnesení č. 40/2022

Vyvěšeno    4.4.2022   – OZNÁMENÍ DATA KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP ŠTĚKEŇ

Vyvěšeno    1.4.2022   – Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Březen 2022

Vyvěšeno   28.3.2022   – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno   28.3.2022   – Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno   23.3.2022   – Rozhodnutí Státního Pozemkového Úřadu

Vyvěšeno   21.3.2022   – Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

Vyvěšeno   21.3.2022   – 15. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 31.3.2022

Vyvěšeno   9.3.2022   – Rozpočtové opatření č. 1/2022

Vyvěšeno   3.3.2022   – Veřejná vyhláška – zvláštní užívání

Vyvěšeno   2.3.2022   – SCHVÁLENÍ NÁVRHU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 

Únor 2022

Vyvěšeno   28.2.2022 – Informace ČTU pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Vyvěšeno   16.2.2022 – Nařízení Státní veterinární správy – ukončení ochranného opatření ptačí chřipka

Vyvěšeno   14.2.2022 – 14. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 24.2.2022

Vyvěšeno    9.2.2022 – Usnesení č. 39/2022

Vyvěšeno   7.2.2022   – Nařízení státní veterinární správy – změna ochranných opatření

 

Leden 2022

Vyvěšeno   31.1.2022   – Pozvánka na zastupitelstvo 39/2022

Vyvěšeno   31.1.2022   – Oznámení o vydání opateřní obecné povahy

Vyvěšeno   19.1.2022   – Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům

Vyvěšeno   19.1.2022   – Výroční zpráva městyse Štěkeň za rok 2021

Vyvěšeno   17.1.2022   – Nař. Státní veterinární správy-mimoř. vet. opatř.–potvrzení výskytu nákazy ptačí chřipkou v k.ú. Klínovice (okr. Strakonice)

Vyvěšeno   17.1.2022   – Rozpočtové opatření č. 9/2021

Vyvěšeno   13.1.2022   – Záměr na prodej pozemku p.č. 333/145 k.ú. Štěkeň

Vyvěšeno    6.1.2022   – Odpověd tazateli o poskytnutí informace ze dne 5.1.2022

 

____________________________________________________________________________________________

2021

____________________________________________________________________________________________

 

Prosinec 2021

Vyvěšeno  15.12.2021 – Usnesení č. 38/2021

Vyvěšeno  15.12.2021 – Zápis z úvodního jednání komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov

Vyvěšeno   8.12.2021 – Rozpočtové opatření č. 8/2021

Vyvěšeno   6.12.2021 – 13. zasedaní Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno   6.12.2021 – Pozvánka na zastupitelstvo 13.12.2021

Vyvěšeno   6.12.2021 – Odstranění dřevin uživateli pozemků – EG.D

Vyvěšeno   1.12.2021 – Usnesení č. 37/2021

Vyvěšeno   1.12.2021 – Rozpočet na rok 2022 městys Štěkeň

 

Listopad 2021

Vyvěšeno   29.11.2021 – Nařízení státní veterinární zprávy pro chovatele drůbeže – ptačí chřipka

Vyvěšeno   24.11.2021 – Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno   22.11.2021  – Pozvánka na zastupitelstvo 29.11.2021

Vyvěšeno   21.11.2021 – SODP návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024

Vyvěšeno   21.11.2021 – Oznámení o zveřejnění závěrečného úču za rok 2020 – SoDP

Vyvěšeno   21.11.2021 – Návrh rozpočtu – Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2021

Vyvěšeno   15.11.2021 –  12. zasedaní Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

Říjen 2021

Vyvěšeno   27.10.2021 – Návrh rozpočtu městys Štěkeň na rok 2022

Vyvěšeno   21.10.2021 – Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Vyvěšeno   18.10.2021 – Usnesení – Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vyvěšeno   18.10.2021 – Státní pozemkový úřad – komplexní poz. úpravy k.ú. Vítkov

Vyvěšeno   18.10.2021 – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno   11.10.2021 – Usnesení 35/2021

Vyvěšeno   11.10.2021 – Rozpočtové opatření č. 7/2021

Vyvěšeno   1.10.2021  – Pozvánka na zastupitelstvo

 

Září 2021

Vyvěšeno   29.9.2021  – Usnesení 34/2021

Vyvěšeno   29.9.2021  – Obecně závazná vyhláška obce městyse Štěkeň 3/2021

Vyvěšeno   29.9.2021  – Obecně závazná vyhláška obce městyse Štěkeň 2/2021

Vyvěšeno   27.9.2021  – Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav

Vyvěšeno   13.9.2021  – Veřejná vyhláška – úprava provozu

Vyvěšeno   8.9.2021   – Rozpočtové opatření č. 6/2021

Vyvěšeno   8.9.2021   – Oznámení o 1. zasedání volebních komisí

Vyvěšeno   1.9.2021   – 10. zasedaní Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

Srpen 2021

Vyvěšeno   27.8.2021  – VOLBY – Jmenování zapisovatelů OVK

Vyvěšeno   26.8.2021  – Řád veřejného pohřebiště

Vyvěšeno   25.8.2021  – Usnesení č. 33/2021

Vyvěšeno   24.8.2021  – VOLBY – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vyvěšeno   16.8.2021  – Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno   16.8.2021  – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno   10.8.2021  – Rozpočtové optření 5/2021

 

červenec 2021

Vyvěšeno   12.7.2021  – Záměr na pronájem – prodejna Vítkov

Vyvěšeno   8.7.2021    – Rozpočtové opatření 4/2021

 

červen 2021

Vyvěšeno   30.6.2021  – Usnesení č. 32/2021

Vyvěšeno   30.6.2021  – Štěkeňská pomoc postiženým oblastem na Moravě

Vyvěšeno   28.6.2021  – Záměr na umístění poutače Vítkov

Vyvěšeno   28.6.2021  – 9. zasedaní Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno   21.6.2021  – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno   14.6.2021  – Záměr k zřízení zástavního práva

Vyvěšeno   14.6.2021  – 8. zasedání zastupitelstva JčK

Vyvěšeno   14.6.2021  – Kontrola kotlů

Vyvěšeno   2.6.2021   – Závěrečný účet SODP za rok 2020

 

květen 2021

Vyvěšeno   31.5.2021 – Veřejná vyhláška a oznámení o návrzích opatření obecné povahy

Vyvěšeno   24.5.2021 – Dražební vyhláška

Vyvěšeno   19.5.2021 – Usnesení č. 31/2021

Vyvěšeno   19.5.2021 – Závěrečný účet za rok 2020 – městys Štěkeň

Vyvěšeno   10.5.2021 – Rozpočtové opatření č. 3/2021

Vyvěšeno   10.5.2021 – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno   5.5.2021  – Záměr na pronájem pozemku

Vyvěšeno   3.5.2021  – ČEVAK – kalkulace

 

duben 2021

Vyvěšeno 22.4.2021   – Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2020

Vyvěšeno 21.4.2021   – Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí za rok 2021

Vyvěšeno 21.4.2021   – Usnesení č. 30/2021

Vyvěšeno 16.4.2021   – Veřejná vyhláška – projednání ÚP Štěkeň

Vyvěšeno 12.4.2021   – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno 8.4.2021    – Rozpočtové opatření č. 2/2021

Vyvěšeno 8.4.2021    – Návrh závěrečného účtu DSO – Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2020

Vyvěšeno 8.4.2021    – Informace k sčítání lidu 2021

 

březen 2021

Vyvěšeno 31.3.2021   – Odpověď tazatele na žádost o poskytnutí informace ze dne 22.3.2021 ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno 28.3.2021   – Nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno 24.3.2021   – Usnesení č. 29/2021

Vyvěšeno 22.3.2021   – Záměr

Vyvěšeno 22.3.2021   – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno 15.3.2021   – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno 15.3.2021   – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno 8.3.2021    – Rozpočtové opatření č. 1/2021

Vyvěšeno 1.3.2021    – Oznámení o zrušení data konání veřejného projednání ÚP Štěkeň

Vyvěšeno 1.3.2021    – Nařízení státní veterinární správy

 

únor 2021

Vyvěšeno 24.2.2021 – Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2021

Vyvěšeno 24.2.2021 – Záměr na pronájem tělocvičny

Vyvěšeno 24.2.2021 – Usnesení č. 28/2021

Vyvěšeno 18.2.2021 – Informace o sčítání lidu, domů a bytů

Vyvěšeno 16.2.2021 – Záměr na bezplatný pronájem pozemku

Vyvěšeno 15.2.2021 – Záměr na pronájem vodovodního řadu ČEVAK a.s.

Vyvěšeno 15.2.2021 – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno 15.2.2021 – Oznámení o přesunutí termínu veřejného projednání ÚP Štěkeň

Vyvěšeno 5.2.2021 – Záměr na zřízení zástavního práva KN 1147/8 a 1171/4

Vyvěšeno 5.2.2021 – Záměr na zřízení zástavního práva KN 1073/7 a 1171/1

 

leden 2021

Vyvěšeno 29.1.2021 – Oznámení o přesunutí termínu veřejného projednání ÚP Štěkeň

Vyvěšeno 27.1.2021 – Usnesení č. 27/2021

Vyvěšeno 18.1.2021 – Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům

Vyvěšeno 18.1.2021 – Výroční zpráva městyse Štěkeň za rok 2020

Vyvěšeno 18.1.2021 – Pozvánka na zastupitelstvo

Vyvěšeno 15.1.2021 – Rozpočtové opatření č. 12/2020

Vyvěšeno 11.1.2021 – Záměr na zřízení zástavního práva k nemovitostem

Vyvěšeno 11.1.2021 – Záměr na prodej rodinného domu č.p. 246

Vyvěšeno 11.1.2021 – Usnesení stanovení opatrovníka

Vyvěšeno 11.1.2021 – Schválený rozpočet na rok 2021 (SoDP)

Vyvěšeno 11.1.2021 – Svazek obcí Dolního Pootaví – oznámení ke zveřejňovaným dokumentům

Vyvěšeno 7.1.2021  – Záměr na koupi pozemků

Vyvěšeno 7.1.2021  – Daň z nemovitosti

____________________________________________________________________________________________

2020

____________________________________________________________________________________________

prosinec 2020

Vyvěšeno 28.12.2020 – Veřejná vyhláška – projednání územního plánu

Vyvěšeno 9.12.2020   – Rozpočtové opatření 11/2020

Vyvěšeno 7.12.2020   – 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno 2.12.2020   – Usneseni č. 26/2020

Vyvěšeno 1.12.2020   – MĚSTYS ŠTĚKEŇ – rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno 1.12.2020   – Střednědobý výhledový rozpočet na období 2022-2024

 

listopad 2020

Vyvěšeno 27.11.2020  – SoDP – návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvěšeno 23.11.2020  – 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno 23.11.2020  – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 10.11.2020  – Rozpočtové opatření 10/2020

Vyvěšeno 04.11.2020  – Usnesení č. 25/2020

Vyvěšeno 04.11.2020  – Střednědobý výhledový rozpočet na období 2021-2024 – návrh

Vyvěšeno 04.11.2020  – Návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvěšeno 02.11.2020  – Veřejná vyhláška

 

říjen 2020

Vyvěšeno 29.10.2020 – Důvody přijímání opatření MZ a krizových opatření vlády ČR

Vyvěšeno 26.10.2020 – Ustavující zasedání zastupitelstva JčK

Vyvěšeno 26.10.2020 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 15.10.2020 – Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 14.10.2020 – Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 8.10.2020  – Veřejná vyhláška (Územní plán – zahájení řízení a konání veřejného projednání)

Vyvěšeno 5.10.2020  – Usnesení č. 24/2020

Vyvěšeno 1.10.2020  – Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

 

září 2020

Vyvěšeno 23.9.2020  – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 21.9.2020  – 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno 17.9.2020  – Upozornění vlastníkům pozemků

Vyvěšeno 17.9.2020  – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Vyvěšeno 16.9.2020  – Oznámení o konání voleb

Vyvěšeno 3.9.2020   – Rozpočtové opatření č. 8/2020

Vyvěšeno 3.9.2020   – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Vyvěšeno 2.9.2020   – 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

srpen 2020

Vyvěšeno 31.8.2020  – Usnesení č. 23/2020

Vyvěšeno 21.8.2020  – Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno 18.8.2020  – Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Senátu PČR

Vyvěšeno 17.8.2020  – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 7.8.2020    – Rozpočtové opatření 7/2020

 

červenec 2020

Vyvěšeno 29.7.2020 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Vyvěšeno 29.7.2020 – Nařízení mimořádného opatření krajské hygienické stanice

Vyvěšeno 23.7.2020 – Záměr na prodej pozemku

Vyvěšeno 15.7.2020 – Závěrečný účet DSO za rok 2019

Vyvěšeno 13.7.2020 – Dražební vyhláška

Vyvěšeno 8.7.2020  – Záměr na prodej části pozemku

Vyvěšeno 8.7.2020  – Záměr na pronájem zahrady

Vyvěšeno 7.7.2020  – Rozpočtové opatření 6/2020

Vyvěšeno 1.7.2020  – Usnesení č. 22/2020

 

červen 2020

Vyvěšeno 24.6.2020 – Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 22.6.2020 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 11.6.2020 –  Návrh závěrečného účtu DSO – Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2019

Vyvěšeno 8.6.2020  –  Rozpočtové opatření 5/2020

Vyvěšeno 4.6.2020  –  Uzavírka silnice č. III/1407 v obci Sudoměř

Vyvěšeno 4.6.2020  –  Záměr na prodej pozemku

 

květen 2020

Vyvěšeno 27.5.2020 –  Usnesení č. 21/2020

Vyvěšeno 27.5.2020 –  Závěrečný účet městyse Štěkeň za rok 2019

Vyvěšeno 27.5.2020 –  Přijímací řízení do ZUŠ Strakonice pro školní rok 2020/2021

Vyvěšeno 21.5.2020 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítkov u Štěkně

Vyvěšeno 18.5.2020 –  Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 13.5.2020 –  27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno 12.5.2020 –  Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno 7.5.2020   –  Rozpočtové opatření 4/2020

Vyvěšeno 4.5.2020   –  Porovnání položek ČEVAK

 

duben 2020

Vyvěšeno 29.4.2020  –  Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2019

Vyvěšeno 29.4.2020  –  Záměr na převod pozemků

Vyvěšeno 29.4.2020  –  Záměr na prodej části pozemku

Vyvěšeno 29.4.2020  –  USNESENÍ č. 20/2020

Vyvěšeno 27.4.2020  –  Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2020

Vyvěšeno 20.4.2020  – Rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů

Vyvěšeno 20.4.2020  – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 15.4.2020  – Zápis do MS Štěkeň na školní rok 2020/2021

Vyvěšeno 15.4.2020  – Rozhodnutí hejtmanky jihočekého kraje

Vyvěšeno 9.4.2020    – Rozpočtové opatření 3/2020

Vyvěšeno 8.4.2020    – Usnesení vlády ČR 150-153 – přijetí krizových opatření

Vyvěšeno 7.4.2020    – Veřejná vyhláška – opatření veřejné povahy

Vyvěšeno 1.4.2020    – Usnesení vlády ČR ze dne 30.3. 2020 a Mimořádné opatření min. zdravotnictví ze dne 30.3.2020

Vyvěšeno 1.4.2020    – Přijímací řízení k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021

 

březen 2020

Vyvěšeno 25.3.2020  – Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020 od 0:00

Vyvěšeno 25.3.2020  – Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno 25.3.2020  – Záměr – pronájem

Vyvěšeno 24.3.2020  – Usnesení vlády ČR č. 122-128

Vyvěšeno 24.3.2020  – Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Vyvěšeno 20.3.2020  – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vyvěšeno 20.3.2020  – Exekutorský úřad Písek – dražební vyhláška dle § 336c odst. 3 OSŘ

Vyvěšeno 19.3.2020  – Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 k zajišťování zdravotních služeb

Vyvěšeno 19.3.2020  – Informace Úřadu práce ČR – Strakonice

Vyvěšeno 19.3.2020  – Informace k obnovení činnosti Polikliniky Strakonice

Vyvěšeno 19.3.2020  – Usnesení vlády ČR č. 106-108

Vyvěšeno 17.3.2020  – Usnesení vlády ČR č. 96-99

Vyvěšeno 17.3.2020  – Koronavirus – vyjádření ČEVAK a.s.

Vyvěšeno 16.3.2020  – Uzavření budovy Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno 16.3.2020  – Změna provozu ordinace praktického lékaře ve Štěkni

Vyvěšeno 16.3.2020  – Změna provozní doby prodejny Jednota ve Štěkni

Vyvěšeno 16.3.2020  – Uzavření sběrného dvora

Vyvěšeno 16.3.2020  – Opatření města Strakonic z 15.3.2020

Vyvěšeno 16.3.2020  – Uzavření knihovny ve Štěkni

Vyvěšeno 16.3.2020  – Usnesení vlády ČR č. 82

Vyvěšeno 16.3.2020  – Usnesení vlády ČR č. 75-81

Vyvěšeno 16.3.2020  – Aktualizované stanovisko ke konání zastupitelstev obcí v době nouzového stavu

Vyvěšeno 13.3.2020  – Přerušení provozu MŠ Štěkeň od 16.3.2020!

Vyvěšeno 12.3.2020  – Rozpočtové opatření 2/2020

Vyvěšeno 11.3.2020  – Záměr městyse Štěkeň

Vyvěšeno 11.3.2020  – USNESENÍ č. 19/2020

Vyvěšeno 2.3.2020   – Pozvánka na jednání zastupitelstva

 

únor 2020

Vyvěšeno 20.2.2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020

Vyvěšeno 11.2.2020 – Oznamení o přerušení_dodávky el.energie

Vyvěšeno 6.2.2020  – Usnesení č. 18/2020

 

leden 2020

Vyvěšeno 27.1.2020 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 27.1.2020 – Odkanalizování nemovitostí

Vyvěšeno 20.1.2020 – Doprovodná informace k žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno 15.1.2020 – Výroční zpráva městyse dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno 15.1.2020 – Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům v r. 2019 dle zák. 250/2000 Sb.

Vyvěšeno 15.1.2020 – Rozpočtové opatření č. 12/2019

____________________________________________________________________________________________

2019

____________________________________________________________________________________________

 

prosinec 2019

Vyvěšeno 18.12.2019 – Schválený rozpočet roku 2020

Vyvěšeno 18.12.2019 – SODP – Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Vyvěšeno 13.12.2019 – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 (Změna č. 1) – Bobr

Vyvěšeno 10.12.2019 – Rozpočtové opatření 11/2019

Vyvěšeno 9.12.2019   – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vyvěšeno 9.12.2019   – Veřejná vyhláška – OZN. DATA KONÁNÍ SPOL. JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZ. PLÁNU

Vyvěšeno 4.12.2019   – USNESENÍ č. 17/2019

Vyvěšeno 4.12.2019   – Městys Štěkeň – rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno 4.12.2019   – Obecně závazná vyhláška městyse č. 4/2019 – o místním poplatku ze vstupného

Vyvěšeno 4.12.2019   – Obecně závazná vyhláška městyse č. 3/2019 – o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno 4.12.2019   – Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019 – o místním poplatku ze psů

 

listopad 2019

Vyvěšeno 25.11.2019 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 22.11.2019 – Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Bobr)

Vyvěšeno 18.11.2019 – USNESENÍ č. 16/2019

Vyvěšeno 18.11.2019 – Poplatek – odpady

Vyvěšeno 18.11.2019 – Návrh rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno 18.11.2019 – Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno 14.11.2019 – Návrh střednědobého výhledu SODP 2021-2023

Vyvěšeno 14.11.2019 – Návrh rozpočtu SODP na rok 2020

Vyvěšeno 11.11.2019 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 11.11.2019 – Rozpočtové opatření 10/2019

 

říjen 2019

Vyvěšeno 24.10.2019 – USNESENÍ č. 15/2019

Vyvěšeno 15.10.2019 – E.On odstranění dřevin

Vyvěšeno 14.10.2019 – Komplexní pozemkové úpravy

Vyvěšeno 14.10.2019 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 9.10.2019 –  Rozpočtová opatření 9/2019

Vyvěšeno 3.10.2019 –  Veřejná vyhláška – územní rozvoj Jihočeského kraje

Vyvěšeno 3.10.2019 –  Informace pro vlastníky lesů

 

září 2019

Vyvěšeno 25.9.2019 –  USNESENÍ č. 14/2019

Vyvěšeno 16.9.2019 –  Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 16.9.2019 –  Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

Vyvěšeno 10.9.2019 –  Rozpočtová opatření 8/2019

Vyvěšeno 2.9.2019   –  Veřejná vyhláška

 

srpen 2019

Vyvěšeno 26.8.2019 –  Záměr na prodej ŘD

Vyvěšeno 26.8.2019 –  Žádost o informaci podle zák. 106/99 Sb. a odpověď.

Vyvěšeno 19.8.2019 –  USNESENÍ č. 13/2019

Vyvěšeno 15.8.2019 –  Rozpočtové opatření 7 / 2019

Vyvěšeno 12.8.2019 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 1.8.2019   –  Dražební vyhláška

Vyvěšeno 1.8.2019   –  USNESENÍ č. 12/2019

Vyvěšeno 1.8.2019   –  Záměr – prodej pozemku

Vyvěšeno 1.8.2019   –  Záměr

 

červenec 2019

Vyvěšeno 24.7.2019 –  Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 18.7.2019 –  USNESENÍ č. 11/2019

Vyvěšeno 11.7.2019 –  Schválený závěrečný účet DSO – Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2018

Vyvěšeno 10.7.2019 –  Rozpočtové opatření 6 / 2019

 

červen 2019

Vyvěšeno 16.6.2019 –  USNESENÍ č. 10/2019

Vyvěšeno 17.6.2019 –  Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 10/2019

Vyvěšeno 11.6.2019  – Rozpočtové opatření č. 5 / 2019

Vyvěšeno  4.6.2019  –  Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kormorán velký

 

květen 2019

Vyvěšeno 30.5.2019 – USNESENÍ č. 9/2019

Vyvěšeno 30.5.2019 – Záměr – směna pozemku

Vyvěšeno 30.5.2019 – Záměr – prodej pozemku

Vyvěšeno 30.5.2019 – Závěrečný účet za rok 2018 městys Štěkeň

Vyvěšeno 29.5.2019 – Návrh závěrečného účtu DSO – Svazek obcí

Vyvěšeno 20.5.2019 – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 10.5.2019 – Rozpočtové opatření č. 4 / 2019

Vyvěšeno 6.5.2019  –  Informace pro voliče

Vyvěšeno 6.5.2019  –  Oznámení o konání voleb

Vyvěšeno 6.5.2019  –  USNESENÍ č. 8/2019

Vyvěšeno 6.5.2019  –  Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

 

duben 2019

Vyvěšeno 30.4.2019  –  Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2018

Vyvěšeno 25.4.2019  –  Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2019

Vyvěšeno 18.4.2019  –  Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno 18.4.2019  –  Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 15.4.2019  –  Pozvánka na informační schůzku

Vyvěšeno 10.4.2019  –  Rozpočtové opatření č. 3 / 2019

Vyvěšeno 9.4.2019    – Oznámení o konání voleb

Vyvěšeno 4.4.2019    – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

 

březen 2019

Vyvěšeno 27.3.2019  – Usnesení č. 7/2019

Vyvěšeno 27.3.2019  – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň – kaple Slatina

Vyvěšeno 18.3.2019  – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 7.3.2019   –  Rozpočtové opatření č. 2 / 2019

 

únor 2019

Vyvěšeno 27.2.2019 –  Usnesení č. 6/2019

Vyvěšeno 26.2.2019 –  Veřejná vyhláška – Odchylný postup pro usmrcování Kormorána velkého

Vyvěšeno 26.2.2019 –  Rozpočtové opatření č. 1 / 2019

Vyvěšeno 21.2.2019 –  Dokumenty Svazku obcí Dolního Pootaví

Vyvěšeno 18.2.2019 –  Pozvánka na jednání zastupitelstva

 

leden 2019

Vyvěšeno 31.1.2019 –  Usnesení č. 5/2019

Vyvěšeno 30.1.2019 –  Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 21.1.2019 –  Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 21.1.2019 –  Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům dle zákona č. 250/2000 Sb.

Vyvěšeno 17.1.2019 –  Rozpočtové změny

Vyvěšeno 16.1.2019 –  Výroční zpráva o přístupu k informacím 2018

Vyvěšeno 16.1.2019 –  Rozpočtová opatření 12 / 2018

Vyvěšeno 15.1.2019 –  Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období pro rok 2019

 

____________________________________________________________________________________________

2018

____________________________________________________________________________________________

 

prosinec 2018

Vyvěšeno 27.12.2018  – Usnesení č. 4/2018

Vyvěšeno 21.12.2018  –  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (odpady)

Vyvěšeno 21.12.2018  – Střednědobý výhledový rozpočet na období 2020 – 2023

Vyvěšeno 12.12.2018  – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 10.12.2018  – Usnesení č. 3/2018

Vyvěšeno 10.12.2018  – Usnesení – opatrovník

Vyvěšeno 5.12.2018    – Rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno 5.12.2018    – Návrh střednědobého výhledového rozpočtu na období 2020 – 2023

Vyvěšeno 5.12.2018    – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň – prodej pozemků

Vyvěšeno 5.12.2018    – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň – prodej pozemků

Vyvěšeno 5.12.2018    – Rozpočtové opatření č. 10/2018

 

listopad 2018

Vyvěšeno 28.11.2018   – Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno 20.11.2018  – Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 06.12.2018 od 08:00 do 15:00

Vyvěšeno 15.11.2018  – Návrh rozpočtu SODP na rok 2019

Vyvěšeno 15.11.2018  – SODP-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022

Vyvěšeno 14.11.2018  – Městys Štěkeň – Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno 14.11.2018  – Usnesení č. 2/2018

Vyvěšeno 14.11.2018  – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 8.11.2018   – Usnesení č. 1/2018

Vyvěšeno 8.11.2018   – Rozpočtové opatření č. 10/2018

Vyvěšeno 5.11.2018   – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 2/2018

 

říjen 2018

Vyvěšeno 19.10.2018 –  Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Štěkeň

Vyvěšeno 9.10.2018  –  Rozpočtová opatření

Vyvěšeno 8.10.2018  –  Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018

 

září 2018

Vyvěšeno 17.9.2018  –  Usnesení_č. 42/2018

Vyvěšeno 13.9.2018  –  Rozpočtová opatření č. 9/2018

Vyvěšeno 4.9.2018    –  Rozpočtové opatření č. 8/2018

Vyvěšeno 4.9.2018   –  Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 42/2018

 

 srpen 2018

Vyvěšeno 20.8.2018  –  Usnesení č. 41/2018

Vyvěšeno 20.8.2018   – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 15.8.2018   – Rozpočtové opatření č. 7/2018

Vyvěšeno 6.8.2018    – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 41/2018

 

červenec 2018

Vyvěšeno 23.7.2018   – Dotazník plánování vod

Vyvěšeno 11.7.2018   – Rozpočtové opatření č. 6/2018

Vyvěšeno 10.7.2018  – Oznámení o době a místě konání voleb a počtu členů OVK do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno 10.7.2018  – Potřebný počet podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva městyse Štěkeň

Vyvěšeno 2.7.2018   – Usnesení 40/2018

Vyvěšeno 2.7.2018   – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň

Vyvěšeno 2.7.2018   – Závěrečný účet městyse Štěkeň za rok 2017

červen 2018

Vyvěšeno 18.6.2018  – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 40/2018

Vyvěšeno 8.6.2018    – Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Vyvěšeno 6.6.2018    – Rozpočtové opatření č.5/2018

Vyvěšeno 1.6.2018    – Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2017

 

květen 2018

Vyvěšeno 30.5.2018  – Změna č. 6 ÚPO Štěkeň – opatření obecné povahy a úplné znění po vydání změny č. 6

Vyvěšeno 28.5.2018  – Usnesení_39/2018

Vyvěšeno 28.5.2018  – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň

Vyvěšeno 15.5.2018  – Pozvánka na jednání zastupitelstva č.39/2018

Vyvěšeno 11.5.2018  – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň

Vyvěšeno 10.5.2018  – Rozpočtové opatření č.4/2018

Vyvěšeno 7.5.2018    – Usnesení_38/2018

 

duben 2018

Vyvěšeno 25.4.2018  – Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Vyvěšeno 24.4.2018  – Pozvánka na jednání zastupitelstva č.38/2018

Vyvěšeno 10.4.2018  – Rozpočtové opatření č.3/2018

Vyvěšeno 6.4.2018   – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň – prodej pozemku

Vyvěšeno 3.4.2018   – Usnesení_37/2018

 

březen 2018

Vyvěšeno 28.3.2018  – Plánovací setkání – nový územní plán – Štěkeň

Vyvěšeno 19.3.2018  – Pozvánka na jednání zastupistelstva č.37/2018

 

únor 2018

Vyvěšeno 9.3.2018  – Rozpočtová opatření 2/2018

 

únor 2018

Vyvěšeno 27.2.2018 – Výroční zpráva o přístupu k informacím 2017

Vyvěšeno 22.2.2018 – Rozpočtové opatření 1/2018

Vyvěšeno 16.2.2018 – Usnesení 34/2018

Vyvěšeno 6.2.2018  – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 36/2017

 

leden 2018

Vyvěšeno 26.1.2018 – Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Městys Štěkeň v r. 2017

Vyvěšeno 18.1.2018 – Rozpočtové změny

Vyvěšeno 11.1.2018 – Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období pro rok 2018

Vyvěšeno 10.1.2018 – Vyhláška – I. Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň a místě a datu konání jeho projednání

 

____________________________________________________________________________________________

2017

____________________________________________________________________________________________

 

prosinec 2017

Vyvěšeno 28.12.2017 – Oznámení o konání voleb PREZIDENTA České republiky

Vyvěšeno 19.12.2017 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 (odpady)

Vyvěšeno 11.12.2017 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 35/2017

Vyvěšeno 7.12.2017   – Rozpočtové opatření č. 11/2017

Vyvěšeno 5.12.2017   – Usnesení 34/2017

 

listopad 2017

Vyvěšeno 28.11.2017 – Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

Vyvěšeno 28.11.2017 – Rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno 28.11.2017 – Schválení střednědobého výhledového rozpočtu

Vyvěšeno 20.11.2017 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 33/2017

Vyvěšeno 10.11.2017 – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 10.11.2017 – Usnesení 33/2017

Vyvěšeno 10.11.2017 – Návrh rozpočtu na rok 2018

Vyvěšeno 9.11.2017   – Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP ŠTĚKEŇ

Vyvěšeno 7.11.2017   – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy

Vyvěšeno 6.11.2017   – Návrh střednědobého výhledového rozpočtu

Vyvěšeno 6.11.2017   – Rozpočtové opatření č. 10/2017

 

říjen 2017

Vyvěšeno 18.10.2017 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu

Vyvěšeno 10.10.2017 – Rozpočtová opatření č. 9/2017

Vyvěšeno  5.10.2017  – Vyhláška – Společné jednání o návrhu změny č.6 územního plánu obce Štěkeň

Vyvěšeno  2.10.2017  – Usnesení 32/2017

září 2017

Vyvěšeno 20.9.2017  – Žádost o informaci podle zák. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno 20.9.2017  – SODP – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020

Vyvěšeno 18.9.2017  – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 32/2017

Vyvěšeno 11.9.2017  – Usnesení 31/2017

Vyvěšeno 8.9.2017   – Rozpočtová opatření č.8 2017

Vyvěšeno 6.9.2017   – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň – prodej pozemku

Vyvěšeno 6.9.2017   – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň – prodej pozemku

Vyvěšeno 6.9.2017   – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň – směna pozemku

Vyvěšeno 6.9.2017   – Zveřejnění záměru Městyse Štěkeň – pacht pozemku

 

srpen 2017

Vyvěšeno 28.8.2017  – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 31/2017

Vyvěšeno 22.8.2017  – Žádost o informaci podle zák. 106/99 Sb. a odpověď

Vyvěšeno 21.8.2017  – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vyvěšeno 9.8.2017   – Rozpočtová opatření č.7 2017

 

červenec 2017

Vyvěšeno 12.7.2017 – Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 sbirky ze dne 28.6.2017

Vyvěšeno 12.7.2017 – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 12.7.2017 – Usnesení č. 30/2017

Vyvěšeno 11.7.2017 – Rozpočtová opatření č.6 2017

Vyvěšeno 1.7.2017   – Svazek obcí Dolního Pootaví – Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016

 

červen 2017

Vyvěšeno 27.6.2017 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 30/2017

Vyvěšeno 12.6.2017 – Rozpočtové opatření č. 5. 2017

Vyvěšeno 5.6.2017   – Usneseni č. 29/2017

Vyvěšeno 5.6.2017   – Závěrečný účet za rok 2016

 

květen 2017

Vyvěšeno 19.5.2017 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 29/2017

Vyvěšeno 9.5.2017   – Rozpočtové opatření

Vyvěšeno 4.5.2017   – Hospodaření Svazku obcí Dolního Pootaví

Vyvěšeno 2.5.2017   – Usnesení č. 28/2017

Vyvěšeno 2.5.2017   – Zveřejnění záměru městysu Štěkeň

Vyvěšeno 2.5.2017   – Porovnání položek výpočtu cen pro vodné za rok 2016

 

duben 2017

Vyvěšeno 24.4.2017 – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2017

Vyvěšeno 19.4.2017 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 28/2017

Vyvěšeno 13.4.2017 – Darovací smlouva

Vyvěšeno 7.4.2017   – Rozpočtová opatření

Vyvěšeno 5.4.2017   – Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb

 

březen 2017

Vyvěšeno 31.3.2017  – Usnesení č. 27/2017

Vyvěšeno 21.3.2017  – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Vyvěšeno 19.4.2017 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 27/2017

Vyvěšeno 20.3.2017  – Závěrečný účet za rok 2016

Vyvěšeno 13.3.2017  – Rozpočtová opatření

Vyvěšeno 7.3.2017   – Usnesení č. 26/2017

Vyvěšeno 6.3.2017   – Rozpočtový výhled – říjen 2016

Vyvěšeno 1.3.2017   – Výroční zpráva městyse Štěkeň o přístupu k informacím

 

únor 2017

Vyvěšeno 20.2.2017 – Veřejná vyhláška – návrh změny ÚP č.4, Strakonice

Vyvěšeno 20.2.2017 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 26/2017

Vyvěšeno 11.2.2017  – Výzva vlastníkům lesů – ochrana před kůrovcem + Informační leták

 

leden 2017

Vyvěšeno 30.1.2017  – Usnesení č. 25/2017

Vyvěšeno 24.1.2017  – Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Vyvěšeno 16.1.2017  – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 25/2017

 

____________________________________________________________________________________________

2016

____________________________________________________________________________________________

 

prosinec 2016

Vyvěšeno 28.12.2016 – Usnesení č. 24/2016

Vyvěšeno 23.12.2016 – Zveřejnění záměrů městyse Štěkeň

Vyvěšeno 21.12.2016 – Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno 19.12.2016 – Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 3/2016 (školské obvody,..)

Vyvěšeno 19.12.2016 – Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 2/2016 (poplatek za komunální odpad,..)

Vyvěšeno 19.12.2016 – Obecně závazná vyhláška Městyse Štěkeň č. 1/2016 (způsob třídění odpadu,…)

Vyvěšeno 12.12.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 24/2016

Vyvěšeno   6.12.2016 – Usnesení č. 23/2016

 

listopad 2016

Vyvěšeno 30.11.2016 – Návrh rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno 30.11.2016 – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 21.11.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 23/2016

 

říjen 2016

Vyvěšeno 25.10.2016 – Usnesení č. 22/2016

Vyvěšeno 17.10.2016 – Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno 17.10.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 22/2016

Vyvěšeno 10.10.2016 – Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve Štěkni

Vyvěšeno 16.10.2016 – Návrh rozpočtu Svazku obcí Dolního Pootaví na rok 2017

 

září 2016

Vyvěšeno 16.9.2016 – Usneseni č. 21/2016

Vyvěšeno   5.9.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 21/2016

Vyvěšeno   5.9.2016 – Pozvánka na úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štěkeň

 

srpen 2016

Vyvěšeno   8.8.2016 – Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů a počtu členů OVK

 

červenec 2016

Vyvěšeno 29.6.2016 – Rozhodnutí umístění stavby – kabelové vedení NN

 

červen 2016

Vyvěšeno 29.6.2016 – Usneseni č. 20/2016

Vyvěšeno 20.6.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 20/2016

Vyvěšeno 20.6.2016 – Návrh zadání změny č. 6 územního plánu obce Štěkeň

Vyvěšeno 15.6.2016 – Zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy

Vyvěšeno 13.6.2016 – Darovací smlouva pro TJ Otavan

Vyvěšeno 13.6.2016 – Oznámení o konání 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

květen 2016

Vyvěšeno 18.5.2016 – Oznámení o zahájení územního řízení – kabelové vedení NN

Vyvěšeno 10.5.2016 – Usnesení č. 19/2016

Vyvěšeno 10.5.2016 – Oznámení o konání 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno   9.5.2016 – Návrh závěrečného účtu – Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2015

 

duben 2016

Vyvěšeno 30.4.2016 – Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2015

Vyvěšeno 28.4.2016 – Veřejná vyhláška – Daň nemovitých věcí na rok 2016

Vyvěšeno 25.4.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 18/2016

Vyvěšeno 20.4.2016 – Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Vyvěšeno   5.4.2016 – Usnesení č. 18/2016

Vyvěšeno   5.4.2016 – Záměr městyse na prodej pozemku

 

 březen 2016

Vyvěšeno 23.3.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 18/2016

Vyvěšeno 22.3.2016 – Přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno 15.3.2016 – Upozornění od firmy EON

Vyvěšeno   1.3.2016 – Závěrečný účet za účetní období 12/2015

 

 únor 2016

Vyvěšeno 29.2.2016 – Základní_informace_správce_daně_k_podání_daňového_přiznání

Vyvěšeno 22.2.2016 – Usnesení č. 17/2016

Vyvěšeno 15.2.2016 –  Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 17/2016

Vyvěšeno   5.2.2016  – Usnesení č. 16/2016

Vyvěšeno   2.2.2016  – Záměr městyse na odkoupení pozemku

 

 leden 2016

Vyvěšeno 25.1.2016 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 16/2016

Vyvěšeno 22.1.2016 – Opakované upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost – ochrana před kůrovcem

Vyvěšeno 19.1.2016 – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Štěkeň a k.ú. Vítkov u Štěkně

Vyvěšeno 19.1.2016 – CETIN – Informace o existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma

Vyvěšeno 13.1.2016 – Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2016 pro obec Štěkeň

 

____________________________________________________________________________________________

2015

____________________________________________________________________________________________

 

prosinec 2015

Vyvěšeno 22.12.2015 – Usnesení č. 15/2015

Vyvěšeno 15.12.2015 – Obecně závazná vyhláška o odpadech

Vyvěšeno 07.12.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 15

 

listopad 2015

Vyvěšeno 30.11.2015 – Usnesení č. 14/2015

Vyvěšeno 24.11.2015 – Rozpočet na rok 2016

Vyvěšeno 24.11.2015 – Záměr městyse – pacht pozemku p.č. 61 “Záhorčí”

Vyvěšeno 18.11.2015 – Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“

Vyvěšeno 16.11.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 14

Vyvěšeno 11.11.2015 – Upozornění úřadu práce

 

říjen 2015

Vyvěšeno 26.10.2015 – Usnesení č. 13/2015

Vyvěšeno 21.10.2015 – Návrh rozpočtu SoDP na rok 2016

Vyvěšeno 13.10.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 13

 

září 2015

Vyvěšeno 21.9.2015 – Výzva vlastníkům lesů

Vyvěšeno 15.9.2015 – Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno 14.9.2015 – 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno 08.9.2015 – Usnesení č. 12/2015

Vyvěšeno 08.9.2015 – Záměr obce přijmout do svého vlastnictví pozemek p.č. 572/8

 

srpen 2015

Vyvěšeno 31.8.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 12

Vyvěšeno 19.8.2015 – Konec období zvýšeného nebezpečí na výskyt požáru

Vyvěšeno 18.8.2015 – Oznámení o projednávání Zprávy o uplatňování územního plánu Strakonice

 

červenec 2015

Vyvěšeno 27.7.2015 – Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Vyvěšeno 22.7.2015 – Usnesení č. 11/2015

Vyvěšeno 17.7.2015

Vyvěšeno 13.7.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 11

Vyvěšeno 09.7.2015 – Usnesení č. 10/2015

 

červen 2015

Vyvěšeno 25.6.2015 – Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno 19.6.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 10

Vyvěšeno 15.6.2015 – Pozvánka na jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vyvěšeno 10.6.2015 – Opatření obecné povahy – ochrana bobra

 

květen 2015

Vyvěšeno 22.5.2015 – Usnesení č. 9/2015

Vyvěšeno 21.5.2015 – Oznámení_zahájení_stavebního řízení čp4 parkoviště

Vyvěšeno 20.5.2015 – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 11.5.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 9

 

duben 2015

Vyvěšeno 30.4.2015 – ČEVAK – Položky výpočtu ceny

Vyvěšeno 28.4.2015 – Nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno 27.4.2015 – Usnesení č. 8/2015

Vyvěšeno 22.4.2015 – Veřejná vyhláška – finanční úřad

Vyvěšeno 21.4.2015 – Hodnotící zpráva za rok 2014

Vyvěšeno 21.4.2015 – Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014

Vyvěšeno 21.4.2015 – Zveřejnění záměru městyse Štěkeň

Vyvěšeno 10.4.2015 – Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 8

Vyvěšeno 07.4.2015 – Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2014

Vyvěšeno 01.4.2015 – Veřejná vyhláška – ozn. o návrzích opatř. obecné povahy

 

březen 2015

Informace dle zákona o vodovodech a kanalizacích

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 7

Usnesení č. 6/2015

Vyhláška návrh úpravy provozu na pozem.komunikacích

 

únor 2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 6

Usnesení č. 5/2015

Zveřejnění záměru městyse

 

leden 2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 5

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Opatření obecné povahy