original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny
Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00
Důležité otvírací doby
Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

Knihovna

tel.: 383393245

Středa 8:00-11:30 12:30-17:30

Územní plán

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2004. Status městyse byl Štěkni navrácen až dne 12. 4. 2007.      S ohledem na tuto skutečnost je i územně plánovací dokumentace nazývána dle statusu obce při schválení původní územně plánovací dokumentace.
 • územní plán obce je k dispozici na Úřadě městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje – úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán městyse nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

 

Změna č.1 Územního plánu obce Štěkeň

 • změna funkčního využití “ostatní” na funkční využití “smíšená individuální obytná” v k.ú. Vítkov
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo městyse dne 24.11.2006
 • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Úřadě městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje – úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

 

Změna č.2 Územního plánu obce Štěkeň

 • U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití “zemědělský půdní fond” na funkční využití “smíšená individuální obytná”. U jedné  lokality se jedná o změnu funkčního využití “zemědělský půdní fond” na funkční využití “podnikatelské aktivity”. U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití “zemědělský půdní fond” na funkční využití “vodní plochy a toky”. Jedna změna ruší trasu místní komunikace navrženou územním plánem.
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.2 Úemního plánu obcekeň vydalo zastupitelstvo městyse dne 27.8.2010
 • změna č.2 územního plánu je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje – úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

Změna č.3 Územního plánu obce Štěkeň

 • jedná o změnu funkčního využití “zeleň ostatní” na funkční využití “zastaveitelné území – smíšené individuální obytné”
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň byla Zastupitelstvem městyse Štěkeň vydána 4. 12. 2013
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň nabyla účinnosti dne 27. 12. 2013

 

Změna č.4 Územního plánu obce Štěkeň

 • jedná se o změnu funkčního využití plochy z “podnikatelské aktivity” na plochu “smíšenou individuální obytnou”
 • Změna č. 4 Územního plánu obce Štěkeň byla Zastupitelstvem městyse Štěkeň vydána 23. 4. 2015
 • Změna č. 4 Územního plánu obce Štěkeň nabyla účinnosti dne 8. 5. 2015

 

soubory:

Hlášení rozhlasu
14.12.2019 - Úřad městyse Štěkeň bude ve dnech 23.12.2019 až 31.12.2019 uzavřen.
Dále sběrný dvůr bude oproti běžné pracovní době uzavřen ve středu 25.12.2019, v neděli 29.12.2019 a ve středu 1.1.2020. Žádáme občany, aby neodkládali odpad před vraty sběrného dvora. Nabízíme nadstandardní služby SD oproti okolním obcím, tak to prosím oceňte Vaší slušností. Děkujeme.

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce
Nejnovější příspěvky