original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny
Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00
Důležité otvírací doby
Sběrný dvůr u lihovaru
(Letní provozní doba od 1.3.2022 - 30.11.2022)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Návrh nového ÚP Štěkeň pro opakované veřejné projednání

 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2004. Status městyse byl Štěkni navrácen až dne 12. 4. 2007.      S ohledem na tuto skutečnost je i územně plánovací dokumentace nazývána dle statusu obce při schválení původní územně plánovací dokumentace.
 • územní plán obce je k dispozici na Úřadě městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje – úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán městyse nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

 

Změna č.1 Územního plánu obce Štěkeň

 • změna funkčního využití “ostatní” na funkční využití “smíšená individuální obytná” v k.ú. Vítkov
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo městyse dne 24.11.2006
 • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Úřadě městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje – úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

 

Změna č.2 Územního plánu obce Štěkeň

 • U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití “zemědělský půdní fond” na funkční využití “smíšená individuální obytná”. U jedné  lokality se jedná o změnu funkčního využití “zemědělský půdní fond” na funkční využití “podnikatelské aktivity”. U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití “zemědělský půdní fond” na funkční využití “vodní plochy a toky”. Jedna změna ruší trasu místní komunikace navrženou územním plánem.
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.2 Úemního plánu obcekeň vydalo zastupitelstvo městyse dne 27.8.2010
 • změna č.2 územního plánu je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje – úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

Změna č.3 Územního plánu obce Štěkeň

 • jedná o změnu funkčního využití “zeleň ostatní” na funkční využití “zastaveitelné území – smíšené individuální obytné”
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň byla Zastupitelstvem městyse Štěkeň vydána 4. 12. 2013
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň nabyla účinnosti dne 27. 12. 2013

 

Změna č.4 Územního plánu obce Štěkeň

 • jedná se o změnu funkčního využití plochy z “podnikatelské aktivity” na plochu “smíšenou individuální obytnou”
 • Změna č. 4 Územního plánu obce Štěkeň byla Zastupitelstvem městyse Štěkeň vydána 23. 4. 2015
 • Změna č. 4 Územního plánu obce Štěkeň nabyla účinnosti dne 8. 5. 2015

 

soubory:

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Obecní rozhlas

 

9.5.2022 - Ve čtvrtek 5.5. 2022 skončil zimní svoz komunálního odpadu. Další svoz bude ve čtvrtek 19.5.2022 a poté každý čtvrtek v sudý týden.

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky