original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny
Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00
Důležité otvírací doby
Sběrný dvůr u lihovaru
(letní provozní doba 1.3.2024 - 10.11.2024)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Územní plán Štěkeň

 

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): po vydání
Datum schválení/vydání: 27.červen 2022
Datum nabytí účinnosti: 5.srpen 2022
  • Zastupitelstvo obce Štěkeň na svém zasedání dne 06.11.2017 pod č. usnesení 33/2017 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodlo o pořízení Územního plánu Štěkeň
  • Zpracovatelem nového územního plánu je společnost PRO-PLANS s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice – Ing. arch. Filip Dubský, Ing. Jan Šíma, Ing. Lenka Šímová
  • Územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Štěkeň č. 42/2022 ze dne 27.06.2022, nabytí účinnosti dne 05.08.2022.
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=55175417

 

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Geoportál Štěkeň

 

 

Obecní rozhlas

 

29.4.2024 - Ve čtvrtek 2.5.2024 končí zimní svoz komunálního odpadu. Od tohoto data začíná letní svoz komunálního odpadu, tj. každý sudý týden ve čtvrtek. (svoz bude 2.5.2024 a pak 16.05.2024).

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky