Jihočeský kraj Archivy • městys štěkeň

Jihočeský kraj

Rozšíření veřejného osvětlení Štěkeň

Z programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023 byla podpořena akce “Rozšíření veřejného osvětlení Štěkeň”.

Celkové náklady na tuto stavbu byly 768.831,96 Kč, dotace byla přidělena ve výši 270.000,- Kč. Realizací akce došlo k rozšíření doposud chybějícího veřejného osvětlení v části obce, k výměně stávajících zastaralých osvětlovacích lamp a k nahrazení vzdušného vedení kabelovým.

Rozšíření se týkalo části ulic U Zámku, Slatinská a komunikace za zámkem směrem k rodinným domům umístěným podélně na pozemku p.č. 333/66 k.ú. Štěkeň. Bylo postaveno 8 nových osvětlovacích stožárů osazených novými LED lampami.

 

Revitalizace zahrady ZŠ Štěkeň – přírodní zahrada


Z Dotačního programu Jihočeského kraje 2022 DP Podpora školství, OP 01 byla podpořena akce “Revitalizace zahrady ZŠ Štěkeň – přírodní zahrada”. Prioritou tohoto projektu bylo vytvoření nové hlavní kostry přírodní zahrady, aby alespoň část výuky mohla probíhat ve venkovním prostředí. V rámci projektu byla vybudována venkovní učebna, smyslový chodníček, vyvýšené záhony a bylinková spirála. Všechny prvky byly vyrobeny z přírodního materiálu. Celkové náklady na pořízení činily 506.107,- Kč, výše dotace od Jihočeského kraje 300.000,- Kč, takže spoluúčast obce byla 206.107,- Kč.

Komunální traktor ISEKI SXG 326 HL

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 byla podpořena akce “Komunální traktor ISEKI SXG 326 HL”. Celkové náklady na pořízení byly 603.790,- Kč. Dotace byla přidělena ve výši 220.000,-, takže spoluúčast obce činila 383.790,-. Tento traktor díky svým parametrům zvýšil efektivitu práce (větší záběr, vyšší výkon). Obec používá k údržbě veřejné zeleně velkoobjemové kontejnery. Na rozdíl od stávající techniky tento traktor využívá horní výsyp a tím umožňuje maximální vytíženost kontejnerů a snížení nákladů na dopravu. Nový traktor je schválen a vybaven pro provoz na pozemních komunikacích a tak je snažší i přesun do místních částí obce, kam se musela stávající technika převážet.

Nový hasičský automobil

Od 24.8.2021 rozšířila zásahová jednotka SDH Štěkeň svůj vozový park o nový dopravní automobil Fiat Ducato v hodnotě 1 101 100,- Kč. Jeho pořízení bylo podpořeno z dotačních programů Ministerstva vnitra částkou 450 000,- Kč a Jihočeského kraje částkou 300 000,- Kč.

 

 

Traktorový návěs s kontejnerem

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 byla podpořena akce “Traktorový návěs s kontejnerem”. Celkové náklady na pořízení traktorového návěsu a vanového kontejneru byly 529.941,40 Kč. Dotace byla přidělena ve výši 250.000,- Kč, takže spoluúčast obce činila 279.941,40 Kč.

Ve spojení s vlastním traktorem nám traktorový návěsový nosič kontejnerů umožní levnější a operativnější vyvážení komunálního odpadu ze sběrného dvora a hřbitova na skládku. Zároveň nám usnadní práci při údržbě veřejné zeleně a veřejných prostranství.

Obnova vodovodu v části obce Nové Kestřany

Na počátku října byla dokončena obnova vodovodního řádu v severní části obce Nové Kestřany v délce 650 metrů a s 34 přípojkami. Realizace projektu „Obnova vodovodu v části obce Nové Kestřany“ byla podpořena z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury částkou 1 150 000,- Kč. Celkové náklady na činily 2 038 558,- Kč. …celý článek

Pořízení techniky na údržbu veřejného prostranství

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 byla podpořena akce „Pořízení techniky na údržbu veřejného prostranství“ ve výši 148.000,- Kč. Celkové náklady na pořízení dvou nových automobilových kontejnerů, dvou půdních vrtáků, pařezové frézy, elektrické nákladní tříkolky, motorového zametacího kartáče Vari s radličkou, a kované vidle s přidržovacím ramenem na čelní nakladač byly 251.385,30 Kč, takže spoluúčast obce činila 103.385,30 Kč.