dotační programy Archivy • městys štěkeň

dotační programy

Realizované akce z dotačních programů

FVE Štěkeň – ČOV

Na střeše ČOV ve Štěkni byla vybudována fotovoltaická elektrárna, která předpokládá úsporu až 30% elektrické energie. ČOV patří se spotřebou cca 55 MWh k největším odběrným místům, proto bude úspora velmi citelná.

Celkové náklady na opravu střechy a vybudování elektrárny byly v hodnotě 802.774,50 Kč. Podařilo se získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, která bude dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši cca 50%.

 

Rozšíření veřejného osvětlení Štěkeň

Z programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023 byla podpořena akce “Rozšíření veřejného osvětlení Štěkeň”.

Celkové náklady na tuto stavbu byly 768.831,96 Kč, dotace byla přidělena ve výši 270.000,- Kč. Realizací akce došlo k rozšíření doposud chybějícího veřejného osvětlení v části obce, k výměně stávajících zastaralých osvětlovacích lamp a k nahrazení vzdušného vedení kabelovým.

Rozšíření se týkalo části ulic U Zámku, Slatinská a komunikace za zámkem směrem k rodinným domům umístěným podélně na pozemku p.č. 333/66 k.ú. Štěkeň. Bylo postaveno 8 nových osvětlovacích stožárů osazených novými LED lampami.

 

Revitalizace zahrady ZŠ Štěkeň – přírodní zahrada – pokračování

www.mzp.cz    www.sfzp.cz

 

Z dotačního programu Státního fondu životního prostředí byl podpořen projekt “Revitalizace zahrady ZŠ Štěkeň – přírodní zahrada – pokračování”. Cílem projektu je vybudovat přírodní zahradu v areálu ZŠ, tato akce navázala a pokračovala v rozvoji zahrady z loňského roku. Byly umístěny nové naučné tabule, vybudován jahodový kopeček a kamenné ohniště s lavičkami. Na vyvýšených záhonech budou pěstovány dýně, cukety, levandule a bylinky do kuchyně. Součástí zahrady je i lis na ovoce, aby si žáci mohli vyzkoušet výrobu moštu ze školního sadu. Nová meteostanice naučí děti měřit teplotu, vlhkost vzduchu a sílu větru.

Celkové náklady tohoto pokračování projektu byly 591.575,- Kč,

Státní fond životního prostředí přispěl dotací ve výši 487.411,25 Kč.

Rekonstrukce kulturního domu v Nových Kestřanech

V loňském roce jsme provedli celkovou rekonstrukci kulturního domu v Nových Kestřanech. Už jí po 50-ti letech provozu nutně potřeboval. Rekonstrukce zahrnovala výměnu oken a dveří, zateplení střechy a pláště budovy, nová venkovní vstupní schodiště, chodník a další. Také sál prošel celkovou opravou – výměna elektroinstalace a svítidel, obložení stěn a pódia, instalace ústředního topení, přebroušení a oprava parket, nové závěsy a také nové stoly a židle.

Rekonstrukce stála celkem 5,5 mil. Kč, z Operačního programu Životního prostředí jsme získali dotaci téměř 1,5 mil. Kč.

 

Revitalizace zahrady ZŠ Štěkeň – přírodní zahrada


Z Dotačního programu Jihočeského kraje 2022 DP Podpora školství, OP 01 byla podpořena akce “Revitalizace zahrady ZŠ Štěkeň – přírodní zahrada”. Prioritou tohoto projektu bylo vytvoření nové hlavní kostry přírodní zahrady, aby alespoň část výuky mohla probíhat ve venkovním prostředí. V rámci projektu byla vybudována venkovní učebna, smyslový chodníček, vyvýšené záhony a bylinková spirála. Všechny prvky byly vyrobeny z přírodního materiálu. Celkové náklady na pořízení činily 506.107,- Kč, výše dotace od Jihočeského kraje 300.000,- Kč, takže spoluúčast obce byla 206.107,- Kč.

Komunální traktor ISEKI SXG 326 HL

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 byla podpořena akce “Komunální traktor ISEKI SXG 326 HL”. Celkové náklady na pořízení byly 603.790,- Kč. Dotace byla přidělena ve výši 220.000,-, takže spoluúčast obce činila 383.790,-. Tento traktor díky svým parametrům zvýšil efektivitu práce (větší záběr, vyšší výkon). Obec používá k údržbě veřejné zeleně velkoobjemové kontejnery. Na rozdíl od stávající techniky tento traktor využívá horní výsyp a tím umožňuje maximální vytíženost kontejnerů a snížení nákladů na dopravu. Nový traktor je schválen a vybaven pro provoz na pozemních komunikacích a tak je snažší i přesun do místních částí obce, kam se musela stávající technika převážet.

Nový hasičský automobil

Od 24.8.2021 rozšířila zásahová jednotka SDH Štěkeň svůj vozový park o nový dopravní automobil Fiat Ducato v hodnotě 1 101 100,- Kč. Jeho pořízení bylo podpořeno z dotačních programů Ministerstva vnitra částkou 450 000,- Kč a Jihočeského kraje částkou 300 000,- Kč.

 

 

Traktorový návěs s kontejnerem

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 byla podpořena akce “Traktorový návěs s kontejnerem”. Celkové náklady na pořízení traktorového návěsu a vanového kontejneru byly 529.941,40 Kč. Dotace byla přidělena ve výši 250.000,- Kč, takže spoluúčast obce činila 279.941,40 Kč.

Ve spojení s vlastním traktorem nám traktorový návěsový nosič kontejnerů umožní levnější a operativnější vyvážení komunálního odpadu ze sběrného dvora a hřbitova na skládku. Zároveň nám usnadní práci při údržbě veřejné zeleně a veřejných prostranství.

Nové zázemí tělocvičny v ZŠ

TATO AKCE BYLA DOTOVÁNA MINISTERSTVEM FINANCÍ.

 

Na začátku října byla dokončena rekonstrukce šaten a sprch a vybudovány toalety u tělocvičny v základní škole. Stav před rekonstrukcí byl původní z roku 1953. Ze společné šatny a umývárny došlo k vytvoření nových šaten oddělených zvlášť pro dívky a chlapce, které mají své vlastní umývárny a toalety přístupné přímo ze svých šaten. Rekonstrukci provedla firma Karel Toman – Sousedovice. Celkové náklady na akci činily 1.654 516,- Kč, z toho dotace z Ministerstva financí (90%) činila  1.489 064,- Kč a tak obec doplatila ze svých zdrojů pouze 165 452,- Kč.

…celý článek