original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2019

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 29.4.2020

 

 

Hlavní kniha analytická k 31.12.2019
Hodnotící zpráva za rok 2019
Hospodaření sociálního fondu za rok 2019
Monitoring hospodaření obcí
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Poskytnuté transfery a dary v roce 2019
Příloha k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12_2019
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
Výroční zpráva Městyse Štěkeň
Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace Městyse Štěkeň za rok 2019
Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

USNESENÍ č. 20/2020

USNESENÍ č. 20/2020 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 27. dubna 2020 od 18.30 hodin v zasedací místnosti SDH Štěkeň v budově úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 29.4.2020 (PDF)

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – 3.5.2020

V neděli 3.5.2020 dopoledne provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Prosíme naše spoluobčany, aby nepotřebný železný odpad připravili před své domy. Čistý výtěžek z prodeje půjde do spolkové pokladny místních hasičů.

Děkujeme!

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Vidíme to denně v televizi a přesto si někdo udělal ohníček uprostřed lesa na Šibeňáku! Na mechu a jehličí a ještě ho špatně uhasil. Všímavý občan připravil hasiče o výjezd a nám zachránil kus lesa, když mi nahlásil kouř v lese. Než jsme se vrátili s kanystrem vody, vyrazily první plamínky. Žádám všechny občany, aby se zdrželi rozdělávání otevřeného ohně (táboráky, pálení klestí, suché trávy apd.). Z důvodu dlouhodobého sucha a větrného počasí hrozí velké nebezpečí vzniku požárů. …celý článek

Koronavirus:
Informace pro občany

Hlášení rozhlasu

 

19.5.2020 - TJ Otavan Štěkeň zve příznivce fotbalu na domácí přátelské zápasy, které se uskuteční 23.5. od 17 hodin - Dražejov, 31.5. od 15 hodin – Drahonice, 6.6. od 17 hodin – Katovice B a 13.6. od 14 hodin – Balvani. 13.6. po zápase – dokopná. Občerstvení na všechny zápasy zajištěno.

6.5.2020 - Pracovníci pověřené firmy budou v době od 30. 4. 2020 do 30. 5. 2020 vyhledávat, vyznačovat, geodeticky zaměřovat a zapisovat údaje o distribuční síti. Děkujeme odběratelům za pochopení. Na požádání se pracovníci prokáží pověřením E.ON k této činnosti. Bližší informace můžete získat na čísle: 383 321 226

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky

“Nad zámkem” projekt bytových domů

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.