original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz


Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00


Knihovna

tel.: 383393245

Středa 8:00-11:30 12:30-17:30

Silvestrovský výšlap na Brdo 2018

Silvestrovský výšlap na Brdo se opět vydařil. Přestože tento již třetí ročník se konal ve všední den, nebylo to na návštěvnosti znát. Zúčastnilo se víc jak 300 lidí. Většinou místních, ale přišli i návštěvníci z okolních obcí nebo přijeli za Strakonic, Písku ….. Poděkování pořadatelům a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce. Poděkování i všem účastníkům výšlapu za to, že přišli i za to, že byli šetrní k přírodě.

Těšíme se na Vaši návštěvu opět za rok.

…celý článek

USNESENÍ č. 4/2018

USNESENÍ č. 4/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 20. prosince 2018 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 27. 12. 2018 (PDF)

Silvestrovský výšlap na Brdo 2018

Městys Štěkeň a Sbor dobrovolných hasičů ve Štěkni Vás zvou na již tradiční Silvestrovský výšlap na Brdo!

Přijďte společně s rodinou, přáteli i známými a hlavně s dobrou náladou. Občerstvení bude zajištěno – teplé nápoje (alko i nealko, pivo) špekáčky, polévka, čaj zdarma.

 

Prvních 250 účastníků výšlapu obdrží…celý článek

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 20. prosince 2018 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 12.12.2018

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení střednědobého výhledového rozpočtu na období 2020-2023
  3. Schválení žádosti o prodej pozemků – část 333/2 o výměře cca 1300m², část pozemku 156/1 o výměře cca 280m², část pozemku 333/2 o výměře cca 205m² a část pozemku 156/1 o výměře cca 2500m², vše v k.ú. Štěkeň
  4. Schválení OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

USNESENÍ č. 3/2018

USNESENÍ č. 3/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 5. prosince 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 10.12.2018 (PDF)

“Nad zámkem” projekt bytových domů

Nadcházející akce

Hlášení rozhlasu

5.12.2018 - Od 24.12.2018 do 1.1.2019 bude sběrný dvůr uzavřen.


4.12.2018 - Městys Štěkeň se omlouvá, ale z technických důvodů se ruší koncert plánovaný na 8.12. Plánujeme náhradní termín.


28.11.2018 - Dne 6.12.2018 bude Úřad městyse Štěkeň z technických důvodů uzavřen .


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky