original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru
(Letní provozní doba od 1.3.2022 - 30.11.2022)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Komunální traktor ISEKI SXG 326 HL

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 byla podpořena akce “Komunální traktor ISEKI SXG 326 HL”. Celkové náklady na pořízení byly 603.790,- Kč. Dotace byla přidělena ve výši 220.000,-, takže spoluúčast obce činila 383.790,-. Tento traktor díky svým parametrům zvýšil efektivitu práce (větší záběr, vyšší výkon). Obec používá k údržbě veřejné zeleně velkoobjemové kontejnery. Na rozdíl od stávající techniky tento traktor využívá horní výsyp a tím umožňuje maximální vytíženost kontejnerů a snížení nákladů na dopravu. Nový traktor je schválen a vybaven pro provoz na pozemních komunikacích a tak je snažší i přesun do místních částí obce, kam se musela stávající technika převážet.

Nadcházející akce

Zmeškali jste někdy důležité informace?

Obecní rozhlas

 

9.5.2022 - Ve čtvrtek 5.5. 2022 skončil zimní svoz komunálního odpadu. Další svoz bude ve čtvrtek 19.5.2022 a poté každý čtvrtek v sudý týden.

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky