original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Závěrečný účet za rok 2020 – městys Štěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 19.5.2021

 

03_Závěrečný účet
04_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
05_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 12_2020
06_Výroční zpráva Městyse Štěkeň 2020
07_Monitoring hospodaření obcí
08_Poskytnuté transfery a dary v roce 2020
09_Hospodaření sociálního fondu za rok 2020
10_Rozvaha k 31.12.2020
11_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
12_Příloha k 31.12.2020
13_Hlavní kniha analytická k 31.12.2020
14_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2020
15_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň za rok 2020
16_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace Městyse Štěkeň za rok 2020

Sběr železného šrotu

V sobotu 8.5.2021 dopoledne provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Prosíme naše spoluobčany, aby nepotřebný železný odpad připravili před své domy. Čistý výtěžek z prodeje půjde do spolkové pokladny místních hasičů.

Děkujeme!

Zmeškali jste někdy důležité informace?

Obecní rozhlas

 

3.5.2021 - Ve čtvrtek 6.5.2021 končí zimní svoz komunálního odpadu. Letní svoz komunálního odpadu začíná ve čtvrtek 20.5.2021 a pak každý sudý týden.

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nadcházející akce

Nejnovější příspěvky