original_znak_z_webu

KONTAKT

Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz


Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

Důležité otvírací doby

Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00


Knihovna

tel.: 383393245

Středa 8:00-11:30 12:30-17:30

Závěrečný účet za rok 2018 městys Štěkeň

Více informací v odkazech níže…

Vyvěšeno: 30.5.2019

 

 

 

1 – Závěrečný účet – hlavička
2 – Závěrečný účet – obsah
3 – Závěrečný účet za rok 2018
4 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
5 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
6 – Hodnotící zpráva za rok 2018
7 – Výroční zpráva městyse Štěkeň
8 – Monitoring hospodaření obcí
9 – Poskytnuté transfery a dary v roce 2018
10 – Hospodaření sociálního fondu 2018
11 – Rozvaha k 31.12.2018
12 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
13 – Příloha k 31.12.2018
14 – Hlavní kniha analytická k 31.12.2018
15 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2018
16 – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace v ZŠ a MŠ Štěkeň za rok 2018
17 – Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2018 Městys Štěkeň

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie 03.06.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 03.06.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod


Vypnutá oblast:

Štěkeň část ulice Kestřanská od čp.44 a čp.35 včetně výjezd směr Nové Kestřany.

Více informací…

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 27. května 2019 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 20.5.2019 (PDF)

“Nad zámkem” projekt bytových domů

Hlášení rozhlasu

25.4.2019 - Dne 2.5.2019 končí zimní svoz odpadu. Letní svoz odpadu začíná 16.5.2019 a pak každý sudý týden.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky