úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Štěkeňská pomoc postiženým oblastem na Moravě

Zastupitelé městyse Štěkeň na svém zasedání ze dne 28.6.2021, Usnesením č. 32/2021 rozhodli o pomoci oblasti postižené tornádem na Moravě a to následovně:

 

– finanční dar v celkové výši 50 000,-Kč oblastem postiženým ničivým tornádem na Moravě. Tento dar bude poskytnut přímo a to městu Břeclav ve výši 25 000,- Kč  který má zřízený transparentní účet na pomoc občanům postižených tornádem – č.ú. 115-8436250277/0100 a  městu Hodonín ve výši 25000,- Kč  který má zřízený transparentní účet na pomoc občanům postižených tornádem – č.ú. 123-3116270217/0100.

 

– aby částka ve výši 15 722,-Kč vybraná  od občanů a návštěvníků městyse Štěkeň v rámci „Štěkeňských slavností“ byla zaslána přímo a to městu Hodonín který má zřízený transparentní účet na pomoc občanům postižených tornádem –  č.ú. 123-3116270217/0100.