úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Závěrečný účet za rok 2021 městys Štěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 29.6.2022

 

 

01_Závěrečný účet za rok 2021
02_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
03_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021
04_Výroční zpráva za rok 2021
05_Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2021
06_Poskytnuté transfery a dary v roce 2021
07_Hospodaření sociálního fondu za rok 2021
08_Rozvaha k 31.12.2021
09_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
10_Příloha k úč. závěrce k 31.12.2021
11_Hlavní kniha analytická k 31.12.2021
12_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň
13_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň
14_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace Městys Štěkeň