úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

USNESENÍ č. 42/2018

USNESENÍ č. 42/2018/ z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 13. září 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě Nové Kestřany

Vyvěšeno: 17.9.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 42/2018

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat dne 13. září 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Nových Kestřanech.

Vyvěšeno: 4.9.2018

 

Program:

 1. Schválení programu jednání, schválení ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Věcné břemeno E.ON pozemky 161/1, 1025/104, 1060/1, ZE PK 1025/61, ZE-K 1025/62 – zemní kabel NN, uzemnění
 3. Dotace na chodník
 4. Různé- rozp.opatření č. 9/2018/, veřejná sbírka – Obec Prameny apod.

 

Bohumil Bláha v.r. starosta

USNESENÍ č. 41/2018

USNESENÍ č. 41/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 13. srpna 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 20.8.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 41/2018

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, které se bude konat 13. srpna 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 6.8.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z min. zastupitelstva
 2. Smlouva o věcném břemeni s E.ON na pozemku p.č. 333/2 v k.ú.Štěkeň (přípojka k p.č.333/126)
 3. Stanovení ceny za část pozemku 33/2 (135 m2)
 4. Nová pojistná smlouva – majetek a odpovědnost
 5. Prodej pozemků p.č. 333/23 (398 m2) a p.č. 333/22 (432 m2) v k.ú. Štěkeň – dle záměru
 6. Územní studie Višňovka, možnosti realizace
 7. Různé – žádost o koupi části pozemku 333/2, informace o průběhu plánovaných akcí (chodník, kaplička, okna a dveře KD apd.), pošta Partner, nová zprostředkovatelská smlouva na prodej ŘD, prodej čp.51 apod.

Bohumil Bláha v.r.
starosta

Dotazník “Plánování v oblasti vod”

Dobrý den, Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazník týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky dotazníku pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku je 10/9/2018.

Vyplňujte prosím zde – DOTAZNÍK