úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 20. prosince 2018 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 12.12.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Schválení střednědobého výhledového rozpočtu na období 2020-2023
 3. Schválení žádosti o prodej pozemků – část 333/2 o výměře cca 1300m², část pozemku 156/1 o výměře cca 280m², část pozemku 333/2 o výměře cca 205m² a část pozemku 156/1 o výměře cca 2500m², vše v k.ú. Štěkeň
 4. Schválení OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

USNESENÍ č. 3/2018

USNESENÍ č. 3/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 5. prosince 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 10.12.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 5. prosince 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 28.11.2018

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Rozpočet na rok 2019
 3. Program obnovy venkova na období 2018 – 2022
 4. Prodej části pozemku 333/2 v k.ú. Štěkeň o výměře 1131m²
 5. Žádosti o prodej pozemků – část 333/2 o výměře cca 1300m², část pozemku 156/1 o výměře cca 280m², část pozemku 333/2 o výměře cca 205m² a část pozemku 156/1 o výměře cca 2500m², vše v k.ú. Štěkeň
 6. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 7. Příprava akcí a možností čerpání dotací
 8. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň