úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 – městys Štěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 24.5.2023

 

 

01_Návrh závěrečného účtu za rok 2022
02_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
03_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022
04_Výroční zpráva za rok 2022
05_Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2022
06_Poskytnuté transfery a dary v roce 2022
07_Hospodaření sociálního fondu za rok 2022
08_Rozvaha k 31.12.2022
09_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
10_Příloha k účetní závěrce k 31.12.2022
11_Hlavní kniha analytická k 31.12.2022
12_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň
13_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2022
14_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň