úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Závěrečný účet za rok 2020 – městys Štěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 19.5.2021

 

03_Závěrečný účet
04_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
05_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 12_2020
06_Výroční zpráva Městyse Štěkeň 2020
07_Monitoring hospodaření obcí
08_Poskytnuté transfery a dary v roce 2020
09_Hospodaření sociálního fondu za rok 2020
10_Rozvaha k 31.12.2020
11_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
12_Příloha k 31.12.2020
13_Hlavní kniha analytická k 31.12.2020
14_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2020
15_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň za rok 2020
16_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace Městyse Štěkeň za rok 2020