úřední deska Archivy • městys štěkeň

úřední deska

Závěrečný účet za rok 2023 – městys Stěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 15.5.2024

 

 

01 Závěrečný účet za rok 2023
02 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
03 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023
04 Výroční zpráva městyse Štěkeň za rok 2023
05 Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2023
06 Poskytnuté transfery a dary v roce 2023
07 Hospodaření sociálního fondu za rok 2023
08 Rozvaha k 31.12.2023
09 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
10 Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023
11 Hlavní kniha analytická k 31.12.2023
12 Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2023
13 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2023
14 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň