úřední deska Archivy • Page 2 of 22 • městys štěkeň

úřední deska

USNESENÍ č. 2/2018

USNESENÍ č. 2/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 12. listopadu 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 14.11.2018 (PDF)

USNESENÍ č. 1/2018

Usnesení č.1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 31.10.2018

Vyvěšeno: 9.11.2018 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 2/2018

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 12. listopadu 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 5.11.2018

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení inventarizačních komisí, plán inventarizace, školení inventarizačních komisí
  3. Schválení oddávajících a schválení dnů a míst pro sňatky
  4. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štěkeň
  5. Návrh rozpočtu na rok 2019 – příprava
  6. Příprava akcí na příští období – včetně dotací
  7. Různé – rozpočtové opatření č. 10 a 11 2018, kulturní akce v prosinci atd.

Bohumil Bláha v.r. starosta