úřední deska Archivy • Page 2 of 23 • městys štěkeň

úřední deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 20. prosince 2018 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 12.12.2018

 

Program:

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Schválení střednědobého výhledového rozpočtu na období 2020-2023
  3. Schválení žádosti o prodej pozemků – část 333/2 o výměře cca 1300m², část pozemku 156/1 o výměře cca 280m², část pozemku 333/2 o výměře cca 205m² a část pozemku 156/1 o výměře cca 2500m², vše v k.ú. Štěkeň
  4. Schválení OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5. Různé

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

USNESENÍ č. 3/2018

USNESENÍ č. 3/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 5. prosince 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 10.12.2018 (PDF)