úřední deska Archivy • Page 2 of 47 • městys štěkeň

úřední deska

Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2020

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 22.4.2021

 

 

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 12_2020
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
Výroční zpráva Městyse Štěkeň 2020
Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace Městyse Štěkeň za rok 2020
Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Hlavní kniha analytická k 31.12.2020
Hospodaření sociálního fondu za rok 2020
Monitoring hospodaření obcí
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Poskytnuté transfery a dary v roce 2020
Příloha k 31.12.2020
Rozvaha k 31.12.2020