úřední deska Archivy • Page 2 of 38 • městys štěkeň

úřední deska

Závěrečný účet městyse Štěkeň za rok 2019

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 27.5.2020

 

 

01_zaverecny_ucet_hlavicka
02_zaverecny_ucet_obsah
03_zaverecny_ucet_za_rok_2019
04_zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2019
05_vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_12_2019
06_hodnotici_zprava_za_rok_2019
07_vyrocni_zprava_mestyse_steken
08_monitoring_hospodareni_obci
09_poskytnute_transfery_a_dary_v_roce_2019
10_hospodareni_socialniho_fondu_za_rok_2019
11_rozvaha_k_31.12.2019
12_vykaz_zisku_a_ztraty_k_31.12.2019
13_priloha_k_31.12.2019
14_hlavni_kniha_analyticka_k_31.12.2019
15_ucetni_zaverka_zs_a_ms_steken_k_31.12.2019
16_zaverecna_zprava_o_vysledku_inventarizace_zs_a_ms_steken_za_rok_2019
17_zaverecna_zprava_o_vysledku_inventarizace_mestyse_steken_za_rok_2019

Usnesení č. 21/2020

USNESENÍ č. 21/2020 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 25. května 2020 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 27.5.2020 (PDF)