úřední deska Archivy • Page 2 of 65 • městys štěkeň

úřední deska

Závěrečný účet za rok 2022 – městys Štěkeň

Více informací v přílohách níže…

Vyvěšeno: 21.6.2023

 

 

1_Závěrečný účet za rok 2022
2_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
3_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022
4_Výroční zpráva za rok 2022
5_Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2022
6_Poskytnuté transfery a dary v roce 2022
7_Hospodaření sociálního fondu za rok 2022
8_Rozvaha k 31.12.2022
9_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
10_Příloha k účetní závěrce k 31.12.2022
11_Hlavní kniha analytická k 31.12.2022
12_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň
13_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace Městys Štěkeň
14_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň