úřední deska Archivy • Page 2 of 26 • městys štěkeň

úřední deska

USNESENÍ č. 8/2019

USNESENÍ č. 8/2019 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 29. dubna 2019 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 6.5.2019 (PDF)

Návrh závěrečného účtu městyse Štěkeň za rok 2018

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 30.4.2018

 

 

Hlavní kniha analytická k 31.12.2018

Hodnotící zpráva za rok 2018

Hospodaření sociálního fondu 2018

Monitoring hospodaření obcí

Návrh závěrečného účtu

Poskytnuté transfery a dary v roce 2018

Příloha k 31.12.2018

Rozvaha k 31.12.2018

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Výroční zpráva městyse Štěkeň

Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace v ZŠ a MŠ Štěkeň za rok 2018

Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2018 Městys Štěkeň

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018