úřední deska Archivy • Page 2 of 25 • městys štěkeň

úřední deska

USNESENÍ č. 6/2019

USNESENÍ č. 6/2019 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 25. února 2019 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 27. 2. 2019 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 25. února 2019 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 18.2.2019

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Schválení nového nájemce – restaurace v Nové Kestřany
 3. Projednání podmínek svozu odpadu pro OSVČ
 4. Schválení ceny vodného pro rok 2019
 5. Různé (informace o probíhajících akcích)

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň

USNESENÍ č. 5/2018

USNESENÍ č. 5/2018 z jednání Zastupitelstva městyse Štěkeň, konaného dne 28. ledna 2019 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Štěkeň.

Vyvěšeno: 31. 1. 2019 (PDF)

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva Městyse Štěkeň, které se bude konat dne 28. ledna 2019 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Štěkeň

Vyvěšeno: 21.1.2019

 

Program:

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Schválení inventarizace za rok 2018 (závěrečná zpráva, likvidační protokoly…)
 3. Výpověď nájemníka – restaurace v Nových Kestřanech
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2018
 5. Žádost o dočasné užívání pozemku
 6. Nabídka na odkup pozemku
 7. Různé (žádosti o koupi pozemků)

Bohumil Bláha v.r.
starosta Městyse Štěkeň