úřední deska Archivy • Page 2 of 71 • městys štěkeň

úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 – městys Štěkeň

Podrobné informace naleznete v jednotlivých dokumentech pod článkem…

Vyvěšeno: 24.4.2024

 

 

01  Návrh závěrečného účtu za rok 2023
02  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
03_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023
04_Výroční zpráva městyse Štěkeň za rok 2023
05_Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2023
06_Poskytnuté transfery a dary v roce 2023
07_Hospodaření sociálního fondu za rok 2023
08_Rozvaha k 31.12.2023
09_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
10_Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023
11_Hlavní kniha analytická k 31.12.2023
12_Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štěkeň k 31.12.2023
13_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2023
14_Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Štěkeň